ОКРУГЛИ СТО О ОСНАЖИВАЊУ И ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

posted in: Вести | 0

У уторак, 28.12.2021.године, у просторијама Центра за социјални рад у Старој Пазови одржан је округли сто под називом „За боље сутра – Оснаживање и пружање подршке ромскoј популацији у општини Стара Пазова“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова.

Округли сто је завршна активност пројекта „За боље сутра“ који је подржан од стране Општине Стара Пазова. Овај скуп је пријављен Комори социјалне заштите и присутним стручним радницима из система социјалне заштите омогућио је стицање бодова потребних приликом обнављања лиценце за рад.

Члан пројектног тима, а уједно и модератор округ лог стола била је дипл.правница Злата Бјелић.

Округли сто је отворен уводним обраћањем директорке Центра за социјални рад општине Стара Пазова Раде Жугић и Иване Чубриловић, руководиоца сектора инвестиција и одржавања у општинској стамбеној агенцији.

Након тога ауторка и координаторка пројекта, ДајанаКостић, дипл. социјална радница, представила је планиране и реализоване активности пројекта „За боље сутра“.

О  добробити социоедукатиног групног рада са припадницама ромске популације – “Евалуација социоедукативних радионица”, значају оснаживања и пружања подршке ромској популацији у општини Стара Пазова говорила је дипл. психолог Милијана Новаковић, члан пројектног тима.

На тему “Заинтересованост припадница ромске популације да се активно укључе у друштвени и јавни живот у локалној заједници – изазови и могућности”, говориле су Јелена Ковачевић,  дипл.социјални радник и Милана Раду, координатор за ромска права, такође чланице пројектног тима.

У оквиру њихових излагања представљене су добробити социоедукатиног групног рада са припадницама ромске популације, утисци са терена приликом спровођења анкете и заинтересованост припадница ромске популације да се активно укључе у друштвени и јавни живот у локалној заједници.

На крају, координаторка пројекта је представила резултате испитивања потреба ромске популације на територији општине Стара Пазова, које је припремила и обрадила Светлана Радовановић, дипл.социолог, члан пројектног тима. Резултати овог испитивања, свакако могу бити полазна основа за израду акционог плана у општини, за наредни период.

Скуп је завршен дискусијом у оквиру које су учесници разменили мишљења о теми скупа , изнели своје закључке и дали предлоге за будући рад у оквиру пројекта.

            Округлом столу је присуствовао 21 активни учесник од тога 19 стручних радника из система социјалне заштите запослених у центрима за социјални рад Инђија, Ириг и Стара Пазова , 1 активни учесник запослен у општинској стамбеној агенцији и пензинисани директор центра за социјални рад Рума.

            Евалуација округлог стола показала је да су сви учесници веома задовољни.  Сматрају да у велико јмери треба омогућавати подршку ромској популацији па самим тим је тема округлог стола оцењена високом оценом као и сам значај целокупног пројекта ,,ЗА БОЉЕ СУТРА.“ Позитивни писани коментари дати су од стране учесника који овајстручнис куп, као и друге пројектне активности, сматрају великом подршком за ромску популацију у општини Стара Пзова. По мишљењу учесника, организација округлог стола је била успешна, а излагања предавача су била јасна и разумљива.