Подршка Центру за координирану заштиту од насиља у породици

posted in: Вести | 0

Подршка Центру за координирану  заштиту од насиља у породици Подршка Центру за координирану заштиту од насиља у породици

Захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 23.јуна 2017.године, у Центру за социјални рад општине Стара Пазова, сараднице Аутономног центра из Београда одржале су први стручни састанак са запосленима у циљу пружања подршке за делотворну координирану заштиту од насиља у породици, а треба нагласити да нису сви Центри добили ту могућност.

 

На састанку су предочене надлежности Центра за социјални рад, полиције, јавног тужилаштва и осталих институција које произилазе из Закона о спречавању насиља у породици (Сл.гласник 94/2016), који је почео да се примењује 1.јуна ове године.

Кроз анализу појединачних случајева насија у породично-партнерском контексту разматрано је поступање Центра за социјални рад и сарадња са осталим службама у заједници, почевши од полиције, тужилаштва, судства, Домова здравља, али и школа,  ради ефикасније заштите жртава.

 

Менторке-сараднице Аутономног женског центра, Јеца Недељков и Марија Банаух Брусин пренеле су запосленима и примере добре праксе у ефикасном решавању случајева насиља, које ће убудуће помоћи нашем тиму да што боље сарађује како у координационом телу, тако и у стручном раду у самом Центру. Ово је један од састанак нашег стручног тима са Аутономним женским Центром. Овај стручни скуп је пријављен Комори социјалне заштите и наши стручни радници добијају 5 бодова.

 

Након летње паузе биће одржано још три састанка са истим циљем. Наведене активности спроводе се за потребе Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у оквиру реализације мера из Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини 2015-2020.

 

Подршка Центру за координирану  заштиту од насиља у породици