ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

posted in: Вести | 0

У Организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и Новосадског хуманитарног центра организован је округли сто на тему ”Социјално предузетништво и услуга помоћ у кући за одрасле и старије”. Округли сто је одржан у оквиру регионалног пројекта ”Инклузивна заједница” чији је циљ  унапређење услуга социјалне заштите у градовима Нови Сад и Осијек и јачање сарадње пружалаца услуга из Србије и Хрватске. Пројекат је суфинансиран средствима EFRR (Европски фонд за регионални развој),  IPA фондова Европске уније (Инструмент за предприступну сарадњу) и партнера у пројекту.

О искуствима добре праксе старопазовачког пружаоца услуге ”помоћ у кући”, са аспекта постигнућа, изазова и перспектива, на округлом столу је говорила социјална радница и руководилац Службе за помоћ у кући – Центра за социјални рад у Старој Пазови, Мирјана Соколовић. Методолошки приступ и организација рада старопазовачке службе, у стручној јавности су препознати као успешан пример у пракси. Тако су и на овом стручном окупљању искуства и правци развоја услуге наишли на позитиван одјек присутних.

Служба за помоћ у кући као организациона јдиница Центра за социјални рад основана је одлуком општине Стара Пазова 2009. године која подржава и финансира овај вид подршке једној групи (80) својих одраслих и старијих суграђана.

Осим центра за социјални рад округлом столу су присуствовали пружаоци услуге ”помоћ у кући” из других установа социјалне заштите Војводине (центри за социјални рад из Апатина, Вршца, Ковачице и геронтолошки центар из Бачке Паланке), као и представници цивилног сектора (Caritas из Сремске Митровице, Новосадски хуманитарни центар, Екуменска хуманитарна организација, Колпинг друштво Србије – Витаплан и Удружење 4+1 из Инђије).

У име домаћина, Покрајинског завода за социјалну заштиту стрчни скуп је водила саветница за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић, док је уводно излагање у којем је дат преглед стања услуге ”помоћ у кући” на територији Републике Србије поднео Мирко Јанкелић, дипломирани социјални радник, директор Дечјег села из Сремске Каменице.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

http: www.pzsz.gov.rs

НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР

https: www.nshc.org.rs