,,Популациона политика“-информисање грађана о мерама популационе политике и едукација у циљу подстицања рађања – 2021

posted in: Projekti | 0

Пројекат ,,Популациона политика “ реализован је у периоду од 01.10.2021. до 31.12.2021. који је био усмерен ка промовисању мера популационе политике које обезбеђују Република Србија, Аутомна Покрајина Војводина и Општина Стара Пазова.

Пројекат је и у 2021. години реализован уз финансијску подршку Општине Стара Пазова  која је била обезбеђена учешћем на Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. Години.

Циљ пројекта je био информисање и едукација грађана у циљу подстицања рађања.

У оквиру пројекта ,,Популациона политика“ остварени су следећи резултати:

  • Повећана доступност информација о правима на финансијску подршку породицама са децом у општини Стара Пазова.
  • Повећан ниво информисаности грађана општине Стара Пазова о садржају доступних права, условима критеријумима и процедурама за коришћење, начину подношења захтева и потребној документацији.
  • Стручна и шира јавност у локалној средини стекла ближе информације о демогеафској слици општине Стара Пазова и значају мера за подстицање рађања које обезбеђује Република Србија, АП Војводина и Општина Стара Пазова.
  • Израђена мобилна апликација и постављена на Google PlayAccount.
  • Израђене и подељене информативне брошуре.
  • Израђен сајт Савета популационе политике.