ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 3“

posted in: Вести | 0

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је у сарадњи са локалним партнерима започео реализацију пројекта „Превенција вршњачког насиља 3“. Пројекат се спроводи у Основној школи „Растко Немањић – Свети Сава“ у Новој Пазови у трајању од марта до септембра 2023. године, са паузом у летњим месецима (јун, јул и август), уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.

Пројекат „Превенција вршњачког насиља 3“ као почетну активност обухвата израду скале за процену ризика од вршњачког насиља, њену експерименталну примену у тестирању ученика петог, шестог и седмог разреда основне школе и валидацију добијених резултата у сарадњи са стручним сарадницима основне школе. Уколико валидацијом буде утврђен задовољавајући ниво поузданости скале, стећи ће се услови за њихову стандардизацију и примену у редовном раду школа и центара за социјални рад, што би омогућило рану идентификацију деце која се налазе у значајном ризику да преузму улогу жртве или насилника у ситуацијама вршњачког насиља, као и децу код којих нису присутни значајнији ризици везани за преузимање наведених улога. Рана идентификација деце код којих су присутни наведени ризици омогућила би благовремено и ефикасно реаговање институција, заустављање насиља, пружање адекватне стручне подршке актерима таквих догађаја и ублажавање већ насталих штетних последица.

Значајну активност пројекта представља и одржавање интерактивних  радионица са ученицима петог разреда основне школе и њиховим родитељима током месеци априла и маја. На радионицама ће и ове године, кроз обраду тема од значаја за превенцију и заштиту од вршњачког насиља, ученици и родитељи бити у прилици да унапреде знања и вештине да насиље препознају и на њега адекватно реагују.

Новину у овогодишњој фази пројекта представља увођење нове услуге социјалне заштите кроз рад СОС телефона током месеца септембра, путем којег ће стручни радници Центра за социјални рад пружати саветодавно-психолошку подршку жртвама свих облика насиља. Корисници услуге су сви грађани који се налазе у ситуацији насиља, било које врсте насиља, с тим што ће се услуга посебно промовисати код деце основношколског узраста и малолетних лица – средњошколаца. СОС телефони представљају снажан вид подршке жртвама и сведоцима насиља. Представљају важан извор информација. Позивањем СОС телефона жртва или сведок имају прилику да пријаве насиље, али и да бесплатно добију основну саветодавну подршку и елементарне информације.

Пројекат ће бити окончан завршном трибином на тему превенције вршњачког насиља на којој ће, у присуству представника институција надлежних за заштиту од вршњачког насиља, грађанима и стручњацима бити представљени резултати пројекта. Активности пројекта ће бити пропраћене од стране Радио-телевизије Стара Пазова.

Пројекат „Превенција вршњачког насиља“ актуелно се реализује у трећој фази, након што су претходне фазе успешно спроведене у ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“ Стара Пазова у 2018. години и ОШ „Слободан Савковић“ Стари Бановци у 2019. години, такође уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.