ПРЕВЕНТИВНИ НАДЗОР У ЗАШТИТИ ПРАВА ДЕЦЕ У ПРИМАРНОЈ ПОРОДИЦИ

posted in: Вести | 0

ОДРЖАНА АКРЕДИТОВАНА ОБУКА НА ТЕМУ ,,ПРЕВЕНТИВНИ НАДЗОР У ЗАШТИТИ ПРАВА ДЕЦЕ У ПРИМАРНОЈ ПОРОДИЦИ“

У организацији Центра за социјални рад из Старе Пазове, дана 11. и 12. јуна 2021.године, у просторијама Клуба за дневни боравак реализована је акредитована обука на тему ,,ПРЕВЕНТИНИ НАДЗОР У ЗАШТИТИ ПРАВА ДЕЦЕ У ПРИМАРНОЈ ПОРОДИЦИ,, . Ово је прва обука која је организована одмах након укидања забрање окупљања услед пандемије вирусом Ковид 19.
Учеснике обуке и предаваче, поздравила је директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова, Рада Жугић, која је том приликом свима пожелела добродошлицу и успешан рад.
Обуку су реализовали аутори, социјална радница Ружица Јелисавац, саветница у Републичком заводу за социјалну заштиту и Вукота Влаховић, дипл.правник, шеф одсека за управно-надзорне послове у области породично-правне заштите у Министарству за бригу о породици.
Акредитованој обуци су осим стручних радника Центра за социјални рад општине Стара Пазова, присуствовали и стручни радници из Центара за социјални рад из Сремског округа : Инђије, Ирига, Шида, Пећинаца и Бачке Паланке, њих укупно 23-је.
Стручни радници су имали прилику да се упознају са областима процене потреба деце према биопсихосоцијалном моделу, стекли су сазнања како да препознају способности родитеља да одговоре на развојне потребе деце, упознали су се са начином вршења родитељског права који одговара на потребе деце и остваривање њихових права, са делокругом рада и одговорношћу центра за социјални рад као Органа старатељства у спровођењу корективног надзора над вршењем родитељског права, као и да препознају критичне тачке у спровођењу мера надзора од стране стручних радника центра за социјални рад и потребе благовременог доношења одлука о примени мера надзора као начином заштите права деце .
Постављени циљеви ове обуке у потпуности су испуњени.