ПРИРУЧНИК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИНЦИПА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

posted in: Вести | 0

У оквиру кампање спровођења доброг управљања у локалним самоуправама у Републици Србији, као резултат две ипо деценије дугог рада у овој области, сачињен је и објављен ”Приручник за спровођење принципа доброг управљања на локалном нивоу” који је јавности представљен на ЗУМ платформи коју је СКГО организовала 04. фебруара 2021. године. Приручник1 има за циљ да пружи велики број информација важних за примену принципа доброг управљања у пракси. Добро управљање је обрађено кроз неколико тематских области: одговорност, транспарентност, отвореност, партиципација, равноправност, предвидивост, ефикасност, делотврност и антикоруптивност. Практичну добробит корисници приручника имаће и кроз поглавља која пружају увид у међународне и домаће прописе и стандарде, моделе аката, индекс добре праксе, успешне примере из појединих локалних средина и пројектне резултате. Приручник је примарно намењен информисању и проширивању знања доносилаца одлука и запослених у органима управе, али се очекује да ће се ефекти његове примене одразити на локалне партнере који непосредно сарађују са органима управе. Имајући у виду сарадњу Центра за социјални рад и органа локалне самоуправе у обезбеђивању права и услуга у области социјалне заштите, може се очекивати да ће информације и други садржаји приручника, њихову сарадњу учинити још ефикаснијом и делотворнијом. У крајњој истанци, добробит од унапређења рада управе и њених локалних партнера, треба да се одрази на квалитет живота грађана, посебно корисника у систему социјалне заштите који су, више од других грађана, изложени ризицима социјалне искључености, маргинализације и дискриминације. Стога ће Приручник наћи своје место примене у Центру за социјални рад. У том контексту је и ова кратка објава на интернет страни центра сачињена у циљу подршке и истицања значаја добре управе за квалитетно организовање живота у заједници2.

 

Приручник за спровођење принципа доброг управљања објављен је у електронској форми на интернет страни СКГО http://www.skgo.org/ где се посетиоци могу упознати и са другим актуелним и корисним сарджајима рада конференције. 1 Израда приручника подржана је кроз Пројекат „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”. Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сњисс ПРО“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 2 Прилог и илустрације: Мирјана Соколовић, социјални радник ЦСР и члан СКГО