ПРИЈАВА ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ У ИЗНОСУ ОД 100 ЕВРА, ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

posted in: Вести | 0

Обавештење корисницима додатка и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица и посебне новчане накнаде

Обавештавамо кориснике додатка и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица и посебне новчане накнаде да, уколико нису корисници пензије РФ ПИО Републике Србије или корисници новчане социјалне помоћи у систему социјалне заштите, потребно је да изврше пријаву како би им била исплаћена новчана помоћ у износу од 100 евра.

Пријаве могу обавити самостално или уз помоћ другог лица, електронским путем, тачније преко портала Управе за трезор https://idp.trezor.gov.rs/ , или путем телефона 0800/101-100, или се могу обратити Центру за социјални рад општине Стара Пазова на телефоне 022/310-353 и 022/311-930 уколико имају потребу да их за исплату помоћи пријаве стручни радници Центра за социјални рад.

У периоду од 18. до 22. маја 2020. године стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова су позивали кориснике додатка и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица и посебне новчане накнаде који не остварују права на пензију и новчану социјалну помоћ да би их информисали о потреби пријављивања. Корисницима који су били доступни на телефоне са евиденције Центра за социјални рад пружене су потребне информације, а појединим лицима пружена је и помоћ у пријављивању.