ПРОЈЕКАТ „МОЈ КУТАК У ГРАДУ“

posted in: Вести | 0

У Центру за социјални рад Општине Стара Пазова у протеклих пет месеци реализован је пројекат под називом „Мој кутак у граду“ – дневни боравак за младе и одрасле особе са инвалидитетом (узраста од 26 до 65 година). Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Рад дневног боравка ”Мој кутак у граду” почео је 01.07.2022. године и био је организован у виду четворосатног окупљања једном недељно у просторијама Клуба за одрасла и старија лица у старопазовачком градском парку и ван тог простора. У раду дневног боравка учествовале су 24 особе са инвалидитетом из Старе и Нове Пазове, Војке, Голубинаца, Белегиша и Нових Бановаца. Током боравка, инвалидне младе и одрасле особе – чланови боравка и њихове породице, односно старатељи и/или хранитељи су на изузетно леп начин прихватили окупљања и дружења кроз радне, клтурно-забавне, рекреативне и едукативне активности које су им, уз уважавање њихових жеља и потреба,  биле понуђене и организоване од стране пројектног тима. Током трајања пројекта, организована су 22 окупљања.

Пројекат је завршен јавном трибином која је одржана 29.11.2022. године. Јавној трибини је присуствовало 56 особа, а скуп је био намењен стручњацима из области социјалне заштите, образовања, здравства, представницима локалне самоуправе, електронских и штампаних медија, члановима удружења која окупљају особе са инвалидитетом и учесницима пројекта – члановима дневног боравка и њиховим породицама. Аутор и координатор пројекта дипл. социјални радник Мирјана Соколовић говорила је о постигнутим резултатима рада дневног боравка „Мој кутак у граду“ и оствареним ефектима који потврђују оправданост потребе трајног успостављања услуге дневног боравка, као недостајућег облика социјалне заштите за особе са инвалидитетом узраста од 26 до 65 година, на територији Општине Стара Пазова.

Примере добре праксе, кроз презентације и предавање представиле  су дипл. педагог Биљана Маричић руководилац дневног центра „Темерин“ и дипл. олигофренолог Тања Тодоровић, директорка ШОСО „Антон Скала“и руководилац дневног боравка за младе (до 26 година), Искорак“ у Старој Пазови.

Јавну трибину је отворила директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић, чија подршка у развоју услуга у старопазовачком Центру за социјални рад доприноси квалитету рада у овој установи и његовој видљивости у стручној и широј јавности. На стручном скупу је, уважавајући постигнуте резултате пројекта, помоћница председника општине Наташа Милић Милаш, најавила је да ће општина привремено финансирати наставак активности до новог пројектног циклуса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заључак: остварени резултати потврђују оправданост потребе трајног успостављања услуге дневног боравка које је у законској надлежности локалне самоуправе.

Пројекат су реализовали чланови пројектног тима у слећем саставу: дикректорка Центра за социјални рад Рада Жугић, аутор и координатор пројекта дипл. социјални радник Мирјана Соколовић, стручни радници Центра дипл. специјални педагог Јелена Сворцан и  дипл. социјални радник Ана Вереш, спољни стручни сарадници – предавачи дипл. олигоофренолог Тања Тодоривић и дипл. педагог Биљана Маричић, сарадници за медије и комуникацију Милош Лазић и Јелица Деспот, сарадници за друге активности Марија Хлебјан, Љубица Суботић, Борка Вучковац и Милан Кочијашевић.

Ана Вереш

Видео запис: ”Наша прича”, документарна емисија РТВ Стара Пазова

https://www.youtube.com/watch?v=o5OY_TOkj1k&ab_channel=RtvStaraPazova

https://www.youtube.com/watch?v=kfQF6NVmQ7Q&ab_channel=RtvStaraPava

Аудио запис: прилози у емисији ”Доживети стоту” првог програма Радио Београда

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5040746/.html

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4976598/.html

Штампани медији:

вест у недељнику на словачком језику ”Hlas l’udu”, број 5033 од 15.10.2022.г.

https://hl.rs/denny-pobyt-blahobyt-pre-jednotlivca-rodinu-a-spolocnost/

прилог у специјалном додатку недељника ”Сремске новине” број 3221 од 23.11.2022.г.