ПРОЈЕКАТ ,,УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМА,,

posted in: Вести | 0

Пројекат ,,Унапређење становања Рома“ који је усмерен на унапређење постојећих услова становања и живота Рома у стамбеним јединицама у Фрушкогорском насељу у општини Стара  Пазова, реализоваће се у периоду од 01.09.2022. до 31.12.2022. године.

Пројекат је подржан од стране Општине Стара Пазова.

Циљ пројекта је кориговање уочених недостатака и проблема из сфере становања Рома Фрушкогорског насеља  као  и пружање подршке ромској популацији кроз  едуковање,  активирање унутрашњих потенцијала ромске заједнице у циљу побољшања  услова становања кроз комуникацију, умрежавање и практично деловање.

Директни корисници пројекта су:

  • Ромска популација са правом становања у стамбеним јединицама у Фрушкогорском насељу општине Стара Пазова, укупно 30 одраслих лица која су носиоци станарског права.

Пројектни тим чине: Рада Жугић, директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова, као одговорно лице за заступање интереса циљне групе и заговарање одрживости програма; Весна Лачњевац, дипл. социјални радник, која је руководилац – координатор пројекта  и чланови; Ивана Чубриловић, дипл. менаџер, стручни сарадник из Општинске стамбене агенције; Бранка Пантелић, стручни сарадник Црвеног крста и Милана Раду, координаторка за ромска питања при ЦСР.

У оквиру пројекта ,,Унапређење услова становања Рома“ реализоваће се:

  • Спровођење анкетирања носиоца станарског права у циљу сагледавања и испитивања недостатака, потреба и могућности припадника ромске популације за побољшање услова становања у стамбеним јединицама у Фрушкогорском насељу општине Стара Пазова;
  • Реализација радионица едукативног карактера намењене станарима стамбених јединица које би обухватиле старију и млађу популацију станара ромске припадности из Фрушкогорског насеља општине Стара Пазова;
  • Реализација активности у циљу унапређења хигијене стамбеног простора (подела хигијенских пакета, чишћење, дезинфенкција и дезинсекција простора, кречење улаза у стамбене зграде), као и активности у циљу уређења зелених површина у кругу зграде;
  • Информативно-промотивне активности;
  • Координација пројектних активности;
  • Праћење и евалуација пројектних активности;
  • Заступање и заговарање одрживости пројекта;
  • Финансијски и правни послови;

Планираним пројектним активностима биће обухваћени и индиректни корисници (чланови уже породице и ширег породичног и социјалног окружења). Током реализације пројекта сазнања ће стећи лица запослена у локалним институцијама и организацијама, представници медија као и шира јавност у локалној заједници.

Анализом актуелног стања, проблема и потреба из сфере становања Рома из Фрушкогорског насеља општине Стара Пазова стварају се услови за бољи увид у потребе ове циљне групе  као и оквири за стварање нових и одрживих модела социо-економске подршке и услуга усмерених ка ромској популацији.