ПРОЈЕКАТ ,,УЧИМО ЗА ЖИВОТ 2“

posted in: Вести | 0

Активности предвиђене пројектом  ,,Учимо за живот 2“ везане за  подршку и помоћ хранитељима  су реализоване радионицама које су одржане 21.07.2022.год. и 05.08.2022.год. Едукативно информативним радионицама је присуствовало 21 хранитељ. Кроз рад са хранитељима пружена је додатна подршка  у организацији времена за учење  код деце, постављање граница у односу на децу. У раду са храниељима уочена је потреба за додатним подршкама у стицању вештина  код хранитеља које би пратиле  савремена дешавања и околности које су изазови у бављењу хранитељством.

Током рада на радионицама је пружена стручна  подршка   кроз обрађене теме предвиђене пројектом и то: организација времена за учење код деце, постављање граница у односу на децу што је био посебан изазов за хранитеље у ситуацијама  дужих одвајања од деце збринуте у њиховим породицама. Учењем асертивне комуникације пружена је помоћ у дефинисању јасних и разумљивијих захтева у међусобном односу хранитељ дете, а тема емоција је увек значајна и корисна.

Сарадња стручних радника и хранитеља је континуирана и овакав начин подршке и рада са хранитељима даје додатне  информације  и могућности  кроз  спектар активности предвиђен овим пројектом.  У наредном периоду планира се спровођење даљих предвиђених активности предвиђене пројектом.