Пројекат Центра за социјални рад „ За боље сутра“

posted in: Вести | 0

Пројекат „ЗА БОЉЕ СУТРА“ усмерен је ка оснаживању и пружању подршке ромској популацији у општини Стара Пазова.

Пројекат је подржан од стране Општине Стара Пазова у трајању од три месеца и трајаће до краја календарске године.

У оквиру пројекта предвиђене активности се односе пре свега на  спровођење истраживања у циљу сагледавања стања и испитивања потреба припадника ромске популације у општини Стара Пазова и  реализацију  социо-едукативних радионица.

Истраживање се бави темама које се односе на социјално функционисање Рома и Ромкиња, као што су становање, исхрана, одевање, здравствена и социјална заштите, образовање, запослење и др. и биће спроведено на групном узорку од 100 испитаника из различитих насеља општине, пре свега из делова насеља где претежно живе припадници ромке популације и то у  Војки, Белегишу, Старој Пазови и Старим Бановцима.

Социо едукативне радионице одржавају се већ од 22.10.2021.године у  просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Групу чини до 12 припадница ромске популације, различите старосне доби.

Теме о којима се разговара су разноврсне и односе се на  заштиту здравља, заштиту од насиља у породици, малолетничке бракове, малолетничку делинквенцију, услове становања, развој свести, знања и вештина о очување животне средине и др. али и  другим темама које се покажу потребним након спровођења истраживања.

Планирано је да се у оквиру пројекта одржи и једна трибина за представнике локалне самоуправе, васпитно-образовних и здравствених установа, правосудних органа, других установа и организација, удружења грађана и грађане са територије општине Стара Пазова, на којој ће бити представљени резултати спроведеног истраживања и размотрени могући правци за унапређење положаја Рома и Ромкиња у општини Стара Пазова. Планирано је да учесници трибине буду  и представници покрајинске и локалне власти који ће представити облике подршке ромској популацији на територији АП Војводина и општине Стара Пазова.

Трибина ће се у складу са епидемиолошком ситуацијом одржати јавно или путем зоом платфаорме.

Активности овог пројекта, медијски прати РТВ Стара Пазова.