Брошура “Живимо под истим кровом“, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, 2019. година
Брошура “Социјални радник у школи“, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, 2019. година
Брошура “Имам право на заштиту”, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, 2018. година
Летак 1 “Превенција вршњачког насиља“, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, 2018. година
Летак 2 “Превенција вршњачког насиља“, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, 2018. година
Весна Трбовић, Одговорно родитељство ”Роде”, Центар за социјални рад Стара Пазова, 2014. године
Мирјана Соколовић, Регионална сарадња у развоју услуга за најстарије, ГЛАС ЦЕНТАРА Информативни билтен асоцијације центара за социјални рад Србије, 2014. године, бр. 42, стр. 41 до 46
Мирјана Соколовић, Развој Палијативног збрињавања у Србији, ГЛАС ЦЕНТАРА Информативни билтен асоцијације центара за социјални рад Србије, 2013, бр. 41, стр. 21 до 25
Дајана Костић, Ресурс под именом “Време”, Породични смештај одраслих и старих, ГЛАС ЦЕНТАРА Информативни билтен асоцијације центара за социјални рад Србије, 2017 , бр. 54, стр. 19 до 21