РАДНИ САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

posted in: Вести | 0

На позив др Биљане Зекавица, помоћнице министра за рад, запошавање, борачка и социјална питања, у просторијама Министарства у Београду, одржан је радни састанак 16.01.2023. године. Састанак је одржан заједно са државним секретаром Миомиром Ђорђевићем.

Састанку су присуствовали  представници удружења послодавца установа социјалне заштите, старих и одраслих лица Војводине, Удружења правника социјалне заштите „Аргумент“ и представници ПУ Асоцијација Центара за социјални рад Србије председница УО Рада Дивац, као и заменица председника УО Дајана Костић и секретар Оливер Ристић из ЦСР Стара Пазова.

У веома садржајној дискусији као најважније теме састанка издвојиле су се:

  • смештај корисника у установама социјалне заштите, тешкоће, ризици и изазови
  • расположиви смештајни капацитети у установама, а
  • посебно су истакнути проблеми са којима се сусрећу Центри за социјални рад приликом смештаја корисника и немогућности да за корисника обезбеде благовремено и одговарајући смештај.

Уочени су проблеми који су везани за смештајне капацитете у установама, повећан обим потреба за смештајем посебно одраслих и старих корисника, недостатак стручних радника у установама и Центрима за социјални рад, као и помањкање неговатељског кадра, те проблеми који су везани за неповољан материјални положај запослених у социјалној заштити.

Присутни учесници изнели су најважније чињенице и постигли договоре од значаја за будући рад и праксу, од којих издвајамо одлуку да се на сајту Министарства редовно ажурирају подаци о слободним смештајним капацитетима у установама како би Центри за социјални рад имали увид и могли да поступају, као и потребу да се у најкраћем периоду унапреди сарадња између система социјалне и здравствене заштите и да се сагледају услови и могућности за побољшање материјалног положаја запослених у социјалној заштити.