РАД КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

posted in: Вести | 0

Састанак представника локалних институција о могућностима за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова

У среду, 5. фебруара 2020. године, у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова одржан је састанак представника институција о могућностима за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова. Састанак је одржан на иницијативу координатора за ромска питања Милане Раду која је ангажована у Центру за социјални рад општине Стара Пазова на период од 6 месеци почев од 15. јануара 2020. године у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Састанку су, поред представника Центра за социјални рад општине Стара Пазова – руководиоца Службе за правне послове Злате Бјелић, социјалног радника на материјалним давањима Ане Обрадовић и координаторке за ромска питања Милане Раду, присуствовали координатор Канцеларије за инклузију Рома при Општини Стара Пазова Александар Балиновић, педагошки асистент ОШ „Милан Хаџић“ Војка Зорица Јовановић и здравствени медијатор Јелена Николић. Циљ састанка је био упознавање учесника са радом координатора за ромска питања у Центру за социјални рад и задацима које ће обављати за време свог ангажовања који се односе на формирање локалне мреже сарадника, креирање базе података о бројном стању, социјалном статусу, проблемима и потребама локалне ромске заједнице и иницирање и предлагање мера за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова. На састанку су заједнички сагледани неки од могућих праваца рада координатора за ромска питања који се односе на прикупљање података од здравствених и васпитно-образовних установа, оснаживање Рома кроз социо-едукативни рад и пружање подршке у сферама образовања и запошљавања. Учесници састанка су постигли договор о наставку сарадње кроз одржавање периодичних састанака у циљу размене информација и договора о заједничким активностима.

Ангажовање координатора за ромска питања у Центру за социјални рад требало би да допринесе стварању услова за унапређење услуга социјалне заштите за припаднике ромске популације у општини Стара Пазова и пружи подстицај даљој сарадњи локалних партнера који се баве ромским питањима.