Регионални састанак супервизора Срема Округли сто „Интервју као метод прикупљања података у раду водитеља случаја са корисником“ – супервизијска подршка водитељима случаја-

posted in: Вести | 0

Центар за социјални рад општине Стара Пазова, у петак 04.03.2022.године био је домаћин регионалног скупа супервизора из Центара за социјални рад Срема.

Округлом столу присуствовали су:  из ЦСР Инђија Милоранка Вукмировић, из ЦСР Рума Марија Чучковић и Ката Бабић, из ЦСР Сремска Митровица Слађана Царевић и Иван Васиљевић, из ЦСР Шид Милена Пешкир, из ЦСР Ириг  Душица Мартиновић, из ЦСР Пећинци Бранислава Максимовић Ћускић из ЦСР Стара Пазова Дајана Костић и Јелена Сворцан, као и саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и Весна Давидовић и Тијана Краљевић која актуелно обавља стручну праксу у ПЗСЗ.

Основни циљ овог и сличних скупова  је уједначавање стручне праксе односно супервизијске подршке супервозора у Центрима за социјални рад у региону и размена искустава у циљу оснаживања и осамостаљивања  водитеља случаја у раду са корисником.

Водитељ Округлог стола, Дајана Костић, дипломирана социјална радница и супервизорка у служби за одрасле и старе у ЦСР Стара Пазова, представила је тему и значај интервјуа као методе прикупљања података у раду са корисницима. Интервју у социјалном раду најзначајнија је метода за сагледавање и разумевање личности, а као метод прикупљања података, интервју је и основни „алат“ у раду стручних радника. Добро обављен интервју предуслов је за успостављање сарадње са корисником  и пут ка доброј процени потреба корисника и планирању активности.

Очекивани резултати о разумевању значаја прикупљања података о кориснику методом интервјуа, уједначавање супервизијске праксе у циљу јачањa подршке водитељима случаја ради ефикаснијег рада на заштити корисника у потпуности су испуњени.

Учесници скупа изразили су своје задовољство организацијом и презентовањем теме и оценили скуп највишим оценама. Посебну су истакли као позитивно интерактивност и двосмерну комуникацију, отвореност презентера и могућност да се учесници укључе у сваком моменту рада. Учесници скупа, истакли су и важност подсећање на вештине вођења интервјуа, неопходност сталног унапређења ових вештина, као и важност размене искустава и примера из праксе. Похвалили су  добро осмишљен едукативни блок и непосредност и лакоћу којом водитељ округлог стола влада, а посебно што је тема потпуно представљена из угла супервизора и што је усмереност била на улози супервизора. Такође, сви учесници су се изјаснили да им је веома пријала радна, али пријатна и опуштена атмосфера.

Као организатори скупа потрудили смо се да будемо добри домаћини. Задовољни смо и поносни оценама наших гостију. Ове ласкаве оцене нам пријају, али нас и обавезују да континуирано учимо и унапређујемо професионалне компетенције и вештине које су нам неопходне у свакодневном раду, као и да учвршћујемо сарадњу на регионалном нивоу.