САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦСР У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

posted in: Вести | 0

На позив помоћнице министра др Биљане Зекавица, одржан је састанак са представницима Асоцијације Центара за социјални рад, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дана 19.02.2021.године.

Састанку  су присуствовали: председница Асоцијације Рада Дивац, подпредседница Асоцијације Дајана Костић, секретар Асоцијације Саша Миодраговић и директорка Коморе социјалне заштите и члан УО Асоцијације Сандра Перић.

На састанку је било говора о многим питањима значајним за рад центара за социјални рад, као што су недостатак стручних радника и попуњавање упражњених радних места, организација приправности, поштовање одредби Посебног колективног уговора и накнаде зараде запосленима који су на боловању због Ковида-19, одреби Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, усаглашавању потврда из Фонда ПИО у поступцима туђе неге и помоћи, изјаве и наканаде код јавних бележника за лица која се смештавају у дом или дају имовину под хипотеку тбог неког другог права из социјалне заштите  и друга питања.

Приоритет у наредном периоду биће активности на обезбеђивању сагласности за попуњавање упражњених радних места у центрима за социјални рад .

Обзиром да је формирана нова радна група за израду нацрта Измена и допуна Закона о социјалној заштити, Асоцијација ће у сарадњи са колегама из Центара који су чланови радне групе, учествовати у дефинисању предлога у вези организовања приправности и модела финансирања, али и у вези других битних питања која се односе на рад центара за социјални рад.

Разматрано је и питање све чешћих напада у медијима на установе социјалне заштите, посебно Центре за социјални рад. Министарство је изразило спремност да пружи помоћ удружењима и синдикатима у циљу промотивне кампање, али и реаговања на медијске наслове, чланке и емисије посвећене центрима за социјални рад. Закључено је да постоји заједнички циљ, а то је да се јавност на прави начин упозна са делокругом рада система социјалне заштите и значајем за цело друштво и заједницу.

Представници Асоцијације изложили су и проблем са којим се суочавају колеге у центрима за социјални рад у вези исплате накнаде плате (зараде) због привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести “Ковид 19”, обзиром да постоје информације да су одредбе Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, који је усклађен са Закључком Владе Републике Србије број 53-3008/2020-2 (“Службени гласник РС” број 50/2020) а којим је препоручено да се исплата накнаде зараде за запослене због потврђене болести “Ковид 19” врши у висини од 100%, различито тумаче у центрима за социјални рад. Постигнут је договор да Министарство упути циркуларно писмо директорима центара за социјални рад са позивом на поштовање одредби Посебног колективног уговора за социјалну заштиту и шире тумачење члана 64 а уговора.

Помоћница министра, др Биљана Зекавица је изразила спремност за чешћим сусретима са представницима Асоцијације Центара, како би заједнички, конкретним предлозима и активностима, помогли пре свега Центрима за социјални рад да стручније и ефикасније обављају своју делатност.