Састанак у Министрству за бригу о породици и демографију

posted in: Вести | 0

У Палати Србија у Београду, 02. јуна 2022. године одржан је састанак представника ПУ Асоцијација Центара за социјални рад са Министром за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије и његовим сарадницима.

Састанку су присуствовали министар Радомир Дмитровић, државна секретарка Милка Миловановић Минић, шефица кабинета Марија Вукчевић, председница Управног одбора Асоцијације Центара за социјални рад Србије Рада Дивац из Пријепоља, заменица председника Управног одбора Дајана Костић дипломирана социјална радница из Центра за социјални рад Стара Пазова, чланице Управног одбора Бранимирка Радосавчевић директорка ЦСР Чачак, Сандра Перић директорка Коморе социјалне заштите Србије, секретар Асоцијације Оливер Ристић дипломирани правник из Центра за социјални рад Стара Пазова , начелик одељења за управне и надзорне послове Вукота Влаховић и самостална саветница у Министарству за бригу о породици и демографију Весна Текић.

У живој и богатој дискусији у којој су учествовали сви присутни, говорило се о  порасту насиља у породици у Србији, о узроцима који до тога доводе, о нејасним и недовољно дефинисаним процедурама и међусекторској сарадњи, недостатку запослених у социјалној заштити, професионалном сагоревању, неповољном материјалном положају запослених и обезвређеном раду запослених када су у питању дежурства и приправност, а посебно о притисцима које стручни радници свакодневно трпе услед једностраних и најчешће потпуно неоснованих атака од стране медија, и „стављања мета“ на леђа социјалних и других стручних радника, изостанку осмишљених кампања које би Центре за социјални рад представили на исправан и истинит начин.

Министар Дмитровић  посебно је издвојио проблеме са којима се сусрећу Центри за социјални рад због поступања медија  и њиховог једностраног представљања рада стручних радника у  Центрима, о нереалном извештавању без довољно података, увек са циљем сензационалистичлког пласирања вести.

Државна секретарка Милка Миловановић Минић истакла је да Министарство улаже напоре да се Центри за социјални рад представе на прихватљив и достојанствен начин јер то и заслужују, а  између осталог навела је да је у току припрема за израду Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада Центара за социјални рад и позвала је све запослене у Центрима да сугеришу измене истог.

Представници Асоцијације такође су говорили о медијском притиску на социјалне и друге стручне раднике у социјалној заштити, о  недостатку стручних радника у Центрима, наводећи податак да око1600 запослених води бригу о преко 800 000 корисника и то 24 часа дневно током целе године , да је недостатак стручњака на алармантном нивоу, посебно због важеће уредбе о забрани запошљавања.

Говорило се и о веома  тешким условима рада, нарочито за време пандемије корона висуса и о тихим херојима из сфере социјалног рада, који су потпуно неправедно запостављени и заборављени.

Истакнуто је идаја Закон о спречавању породичног насиља из 2016. године донео новине и ефикасније поступање код заштите од насиља у породици, али да још увек нису јасно дефинисане надлежности институција и учесника у процесу.

Подаци са терена и пракса указују да се и даље главни терет одговорности ставља на Центре за социјални рад, иако је  Закон јасно дефинисао да је носилац активности у заштити од насиља, надлежно Тужилаштво, али  да постоје и други системи који треба да буду укључени и преузму одговорност у циљу заштите жртава насиља као и ради поступања ка насилнику,  осим полиције и Центара за социјални рад, свакако то су  судови и здравствени систем.

Све ово представља озбиљну тешкоћу за Центре за социјални рад који у односу на појединце и друге институције, а посебно у односу на медије, остају истурени, усамљени и мете напада. Сензационалистичко и узнемиравајуће извештавање  медија, у неким случајевима директно је утицало и на угрожавање безбедности, живота и здравља запослених у Центрима за социјални рад.

Закључци са овог радног састанка усмерени су ка дефинисању јасних процедура у поступању у складу са Законом и са надлежностима свих актера, предузимање интензивних активности – кампања, пре свега од стране Министарства, али и од стране ПУ Асоцијација Центара за социјални рад у циљу представљања позитивне слике, примера добре праксе и рада Центара за социјални рад на истинит и достојанствен начин, као и ка побољшању статуса запослених у социјалној заштити.