Седница Управног одбора Асоцијације Центара за социјални рад Србије

posted in: Вести | 0

Дана 18.05.2021. године, у просторијама Градске управе у Краљеву, одржана је редовна седница УО Асоцијације Центара за социјални рад Србије.

Седници су присуствовали Оливер Ристић,дипломирани правник који обавља послове секретара Удружења, Дајана Костић дипломирани социјални радник,  подпредсеница Удружења и директорка ЦСР Стара Пазова, Рада Жугић.

На састанку су разматране теме од значаја за рад Центара за социјални рад и функционисање Асоцијације.

Након извештавања о разговору који је вођен у Министарству у вези кампање о медијској присутности Центара за социјални рад, вођена је обимна дискусија и предложена су конструктивна решења која би требала да се у наредном, најкраћем  периоду реализују у сарадњи са Министарством и надлежном прес службом Министарства.

Чланови радне групе за израду измена и допуна Закона о социјалној заштити, известили су Управни одбор о актуелностима поводом ове теме и упознали присутне са актуелностима  на ову тему.

Чланови Управног одбора су се сагласили да су се стекли предуслови за припрему и организацију стручног скупа. Договорено је да се стручни скуп одржи у сарадњи са Удружењем стручних радника и Комором социјалне заштите, у Врњачкој бањи у трајању од два дана, а у периоду 21-23.јуни у зависности од слободних смештајних капацитета и наравно уз пуно поштовање епидемиолошких мера заштите.

Такође, договорено је и да се редовна Скупштина Асоцијације одржи у он лајн формату, у предвиђеном року.

Обзиром да је  недавно дошло до промене секретара Асоцијације и да ову дужност сада обавља дипл.социјални радник из ЦСР Стара Пазова, Оливер Ристић, разматран је продлог нашег Центра да се седиште Асоцијације премести у Стару Пазова. Предлог је образложила директорка Центра, Рада Жугић. Она  је посебно истакла личну спремност, доступност медија и других ресурса у локалној заједници и спремност ЦСР из Старе Пазове да своје ресурсе стави на располагање Асоцијацији са жељом да се допринесе унапређењу рада Асоцијације Центара за социјални рад.