СКУПШТИНА ГЕРОНТОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

posted in: Вести | 0

Геронтолошко друштво Србије је у четвртак 20. маја 2021. године одржало изборну годишњу скупштину у просторијама Црвеног крста Србије. Повољнија епидемиолошка ситуација допустила је да се седница одржи окупљањем чланова, али је у исто време њено праћење и учество било омогућено и електронским путем.

Имајући у виду да годишња скупштина које је била заказана за март 2020.  године није одржана због уведеног ванредног стања, на овој седници скупштине која је имала и изборни карактер, разматран je извештај о раду ГДС[1] за 2019. и 2020. годину. Извештај о активностима поднела је председница ГДС проф. др Драгана Динић док је о плану рада у текућој години говорила МА Наташа Тодоровић.

Поред одлука о усвајању поднетих извештаја и планова, учесници скупштине су предложили и изабрали чланове Управног одбора који ће организовати рад ГДС у наредне четири године. Једна од најзначајнијих активности за укупну геронтолошку праксу у Србији јесте организовање XI Међународног геронтолошког конгреса који треба да буде одржан 2022. године. Чланови скупштине су донели одлуку о одржавању конгреса, док су одлуке о именовању Програмског, Организационог и почасног одбора Конгреса и формирању комисије за доделу награде ”Петар Манојловић”, пренели у надлежност новоизабраног Управног одбора у чијем саставу су еминентни стручњаци и познаваоци геронтолошке мисли и праксе: МА Наташа Тодоровић (Црвени крст Србије), проф. др Љиљана Манић (Висока школа социјалног рада), др Ирена Џелетовић Милошевић (Градски завод за јавно здравље, Београд), др Сузана Мишић (Геронтолошки центар Београд, Бежанијска коса) и Гордана Миловановић (Центар за подршку и инклузију Help net, Београд).

Драгана Динић која је претходне 4 године председавала радом ГДС и 20 година обављала послове секретара друштва у ком својству је својим несебичним радом, посвећеношћу и знањем дала непроценљив допринос развоју геронтолошке мисли и праксе у Србији као и добром функционисању ГДС у организовању бројних активности и манифестација одржаваних у претходне две деценија, пожелела је успешан рад новоизабраним члановима управних структура друштва. Раду друштва убудуће, др Драгана Динић ће доприносити са позиције члана скупштине.

Седници скупштине присуствовала је и Повереница за заштиту равноправности Републике Србије Бранкица Јанковић, дугодишњи активни члан ГДС и носилац награде ”Петар Манојловић” која јој је уручена на претходном, X Међународном геронтолошком конгресу одржаном у Београду маја 2018. године.

У својству дугогодишњег активног члана ГДС у име Центра за социјални рад у Старој Пазови, седници изборне скупштине присуствовала је Мирјана Соколовић, дипл. социјални радник, руководилац Службе за помоћ у кући која се бави дневним збрињавањем одраслих и старијих суграђана уз подршку Општине Стара Пазова.

[1] Геронтолошко друштво Србије