СТАРОПАЗОВАЧКА ИСКУСТВА У НОВОМ БРОЈУ ЧАСОПИСА ГЕРОНТОЛОГИЈА

posted in: Вести | 0

Ових је дана из штампе изашао нови број часописа Геронтологија у којем је, поред осталих стручних прилога, објављен и рад о квалиету услуге ”помоћ у кући” коју грађанима ове општине обезбеђује Служба за помоћ у кући старопазовачког Центра за социјални рад. Стручни прилог је приредила дипл. социјална радница Центра Мирјана Соколовић, руководилац Службе за помоћ у кући.

Главна и одговорна уредница часописа проф. др Наталија Перишић, ванредна професорица на Факултету политичких наука у Београду – оделење за социјалну политику и социјални рад у уводној речи нове Геронтологије у вези наведеног рада је истакла следеће: ”Искуства из праксе и непосредног рада са старијима у овом броју Геронтологије пренета су са примера Службе за помоћ у кући у Старој Пазови. Овај прилог нуди изузетне увиде у постојећу праксу рада, који истовремено представљају смернице за организацију ове важне услуге. Како се садржај прилога односи на 2020. годину, то се у њему обрађује и проблематика пружања услуге помоћ у кући током пандемије КОВИД-19”.

У часопису су објављени и радови који се баве актуелним темама из геронтолошке и геријатријске области, а односе се на глобални тренда старења популације, здравствено-социјалне проблеме старијих људи у времену пандемије, учесталост депресије код старијег становништва у Србији, подршку неформалних неговатеља старијим особама оболелим од Алцхајмерове болести и др.

Геронтологија је једини часопис у Србији који се бави питањима старења са аспекта медицине и друштвених наука. Први пут је објављен 1973. под називом Геронтолошки зборник, а статус научног часописа, одлуком Минастарства просвете, науке и технолошког развоја, стекао је 2008. године.