Стручни скуп „Даљи правци развоја система социјалне заштите – положај центара за социјални рад у судским поступцима“

posted in: Вести | 0

 

У организацији Асоцијације центара за социјални рад Србије и Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 31. маја и 01. јуна 2017. године на Дивчибарама одржан је стручни скуп на тему „Даљи правци развоја система социјалне заштите – положај центара за социјални рад у судским поступцима“. Стручном скупу су присуствовали вршилац дужности директора Рада Жугић и три стручна радника Центра за социјални рад општине Стара Пазова – Дајана Костић, руководилац службе, Злата Бјелић, руководилац службе и Оливер Ристић, правник.

Првог дана скупа представљени су приоритети политике развоја система социјалне заштите кроз израду Закона о социјалној заштити, концепт измена и допуна Правилника о стандардима социјалних услуга, као и значај Уредбе о наменским трансферима за развој социјалних услуга. Стручни скуп је отворио државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владимир Илић, који је истакао да се систем социјалне заштите у Србији у последњих деценију и по налази у процесу интензивне реформе, а да је почетак реформских процеса обележила и Стратегија развоја социјалне заштите која је дефинисала основне циљеве, задатке и принципе развоја ове области. Истог дана уручене су Републичке награде за ванредне доприносе развоју социјалне заштите за 2015. годину и одржане редовне годишње Скупштине Асоцијације центара за социјални рад и Удружења стручних радника социјалне заштите Србије.

У раду Скупштине Асоцијације центара за социјални рад Србије су учествовали представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова који су чланови Управног одбора и Скупштине АсоцијацијеДајана Костић, социјални радник и Злата Бјелић, правник. Члан Управног одбора Дајана Костић је том приликом истакла потребу и изложила предлог да се стручним радницима центара за социјални рад обезбеди похађање специјализованих обука у вези примене новог Закона у циљу унапређења стручног рада и уједначавања праксе поступања у спречавању и заштити од насиља у породици на нивоу система социјалне заштите, полиције и јавног тужилаштва. Други предлог односио се на потребу за јасним дефинисањем процедура у поступању у спречавању и заштити од насиља у породици на нивоу министарства надлежног за социјалну заштиту и других ресорних министарстава. Трећи предлог је да се, на заједничку иницијативу Асоцијације центара за социјални рад и Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, надлежном министарству упути захтев за одобравање запошљавања стручних радника у социјалној заштити.

Другог дана скупа теме излагања су биле имовинска одговорност за другог, са фокусом на правни основ и субјекте одговорности, положај центара за социјални рад у светлу новог Закона о спречавању насиља и подршци жртвама породичног насиља, као и заједнички ставови представника правосуђа и система социјалне заштите о процесном положају центара за социјални рад у судским поступцима.