Студенти Филозофског факултета-одсек социјална заштита посетили Центар за социјални рад Стара Пазова

posted in: Вести | 0

У сарадњи Покрајинског завода за социјалну заштиту и Филозофског факултета из Новог Сада, а у циљу унапређења знања студената посетили су Центар за социјални рад у Старој Пазови дана 29.04.2022. године студенти Филозофског факултета из Новог Сда уз пратњу  Татјане Грнчарски, саветнице Покрајинског завода.

Рада Жугић, директорка Центра за социјални рад, Злата Бјелић, руководилац правне службе, Мирјана Соколовић, руководилац службе Помоћ у кући и  Весна Лачњевац, дипл.социјална радница из службе за младе упутиле су студенте у рад служби у оквиру Центра за социјални рад. Навеле су им примере добре праксе, спровеле их кроз просторије ЦСР, упознали са колективом и упутиле похвале јер су студенти изабрали баш ову хуману професију и нагласили да је ЦСР у Старој Пазови отворен за сваки вид сарадње.