Трибина за супервизоре у Центрима за социјални рад Војводине

posted in: Вести | 0

Дана 30.01.2020. године Покрајински завод за социјалну заштиту организовао је у Новом Саду, Трибину за супервизоре који су запослени у центрима за социјални рад Војводине, на тему „Позитивна пракса супервизора и стручна подршка Покрајинског завода у центрима за социјални рад у АП Војводини“.

Циљ ове трибине је била евалуација стручне подршке коју  је Покрајински завод пружао током 2019.године и упознавање са плановима стручне подршке у 2020. години.

На трибини су представљени резултати супервизора у центрима за социјални рад у Војводини током 2019.године, дат је осврт на десетогодишњи период рада супервизора  уз непосредну стручну подршку саветница Покрајинског завода за социјалну заштиту и истакнути су примери добре праксе.

У циљу побољшања рада супервизора, предложено је да се у наредном периоду осим групних супервизијских састанака регионално организованих група супервизора,  чешће организују и трибине  сличног карактера, које би допринеле размени искустава и уједначавању праксе супервизора у центрима за социјални рад Војводине.

Трибини коју је организовао Покрајински завод за социјалну заштиту, присуствовале су и супервизорке нашег Центра, Дајана Костић дипломирани социјални радник и Јелена Сворцан дипломирани специјални педагог.

 

Стара Пазова, 31.01.2020.

Вест сачинила

Дајана Костић, дипл.соц.рад