УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

posted in: Вести | 0

Едукација са провером знања

Дана 14. и 15. фебруара 2020. године у Клубу за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржана је едукација са провером знања под називом „Улога центра за социјални рад у примени Закона о спречавању насиља у породици“ чији су аутори и водитељи афирмисани стручњаци у социјалној заштити – Ружица Јелисавац, Вукота Влаховић и Бранка Гајић.

Првог дана обуке обрађене су теме које се односе на дефинисање и препознавање насиља у породици, облике насиља у породици и факторе који утичу на његову појаву и одржавање, место и улогу центра за социјални рад у заштити жртава насиља у породици и нормативне акте који уређују рад центара за социјални рад у односу на заштиту жртава насиља у породици.

Теме које су обрађене другог дана обуке односиле су се на стручни поступак у односу на жртве насиља у породици и партнерским односима, са посебним освртом на процену, планирање и поновни преглед у односу на корисничку групу жртве насиља у породици. Обука је завршена провером степена стеченог знања, евалуацијом и фидбеком од стране учесника.

Едукација је била успешно организована и реализована, а истој су присуствовали стручни радници центара за социјални рад Стара Пазова, Инђија, Ириг, Пећинци и Рума.