“Умем ја – умеш ти” 2020

posted in: Projekti | 0

Промоција и развој ненасилне комуникације и асертивности код младих

 

У периоду од 01. јануара до 29. фебруара 2020. године Удружење грађана „Сви заједно – СЗЈ“ (носилац) и Центар за социјални рад општине Стара Пазова (партнер) реализовали су пројекат „Умем ја – умеш ти“ који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова учешћем на Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години за удружења грађана која су пружаоци услуга социјалне заштите.

Циљ пројекта је био развој ненасилног стила комуникације и асертивности код младих у општини Стара Пазова и стварање услова за превенцију и успешно решавање конфликтних ситуација.

У оквиру пројекта одржан је асертивни тренинг за младе. Тренинг се састојао од 4 радионице од којих су по две одржане 13. и 28. фебруара 2020. године. У оквиру радионица, кроз групни рад и практичне вежбе, обрађене су теме које се односе на препознавање агресивног, пасивног, пасивно-агресивног и асертивног понашања, учење АБЦ модела и усвајање типова асертивности. Теме радионица су биле и упознавање са асертивним правима, асертивним техникама за избегавање манипулације, принципима критиковања и начинима решавања сукоба, уз увежбавање асертивних вештина кроз играње улога. Водитељ радионица је била дипломирани психолог-психотерапеут Даница Радаковић Сердар. Радионицама су присуствовали чланови Удружења „Сви заједно – СЗЈ“ и други млади са територије општине Стара Пазова.

Резултати евалуације тренинга су показали да млади увиђају значај пројекта и тема обрађених на радионицама, да су на тренингу усвојили нова знања и унапредили комуникацијске и социјалне вештине и да ће им стечена знања бити корисна у пракси. Полазници су високо вредновали успешност организације радионица и излагања предавача и изразили су став да би радионице сличног садржаја требало организовати и убудуће.

Неке од активности пројекта биле су и израда и дистрибуција штампаних лифлета, као и учешће у телевизијском прилогу Радио-телевизије Стара Пазова.

Пројекат је успешно реализован на тај начин што су:

  • млади у општини Стара Пазова унапредили комуникацијске и социјалне вештине, разумели предности асертивног у односу на пасивно и агресивно понашање, научили да уважавају своја асертивна права и асертивна права других и развили вештине асертивне комникације у конфликтним ситуацијама;
  • грађани у општини Стара Пазова стекли сазнања о пројектним активностима и асертивној комуникацији као ненасилном, друштвено прихватљивом и пожељном облику комуникације.

https://www.youtube.com/watch?v=xJsvCcdHNXI