УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРШКЕ ПОЈЕДИНЦУ И ПОРОДИЦИ

posted in: Вести | 0

Мрежа за социјалну заштиту СКГО[1] је своју седму седницу органозовану и одржану електронским путем 19. маја 2021. године посветила значајним темама из области социјалне заштите у циљу праћења стања у овој области и подстицања проактивние социјалне политике у локалним самоуправама. Имајући у виду законске обавезе и овлашћења које локалне самоуправе имају у области социјалне заштите, подршка и постицај Мреже за социјалну заштиту имају непроценљив значај о чему сведочи више од 80 учесника састанка.

У уводном делу седнице учесницима су се обратити – Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО, Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћника министра у Сектору за материјално-финансијске и аналатичке послове МРЗБСП[2] и Милка Миловановић Минић, државни секретар у Министарству за бригу о породици и демографију[3].

У радном делу састанка обрађено је неколико значајних и актуелних тема које су суштински важне за  унапређење социјалне подршке појединцима и породицама у Србији.

О унапређењу стратешког, законског и подзаконског оквира у области социјалне заштите и Закону о социјалној карти говорила је Мирјана Ћојбашић која је, такође у свом обраћању представила измене Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити које у пракси представљају значајан подстицај за развој ове области, посебно у мање развијеним локалним срединама.

Вукота Влаховић, виши саветник у Министарству за бригу о породици и демографију представио је делокруг рада Минстарства и његових сектора као и активностима на измени Породичног закона.

На састанку је представљен пројекат ”Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству”, о чему је говорила Соња Вујин, менаџерка пројекта СКГО.

Координаторка за родну равноправност и људска права Јована Илић, чланица Тима за социјално укључивање Владе РС, представила је интернет апликацију ”Калкулатор социјалних давања и материјална подршка за угрожена лица/породице на локалном нивоу”.

Прву анализу годишњег извештаја о раду  Интерресорних комисија у Србији, представила је учесницима Љиљана Симић, сарадник за инклузивно образовање – Одсек за људска и мањинска права у образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Састанак је, у својству представника старопазовачке локалне заједнице, пратила и на истом учествовама дипл. социјална радница Центра за социјални рад Општине Стара Пазова Мирјана Соколовић.

Имајући у виду значај сваке од представљених тема, препоручије се посетиоцима овог информативног прилога да детаљније информације о појединачним садржајима пронађу на интернет странама које су наведене у продужетку текста.

[1] Стална конференција градова и општина – http:/www.skgo.org/

[2] Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – https: – /www.minrzs.gov.rs/sr

[3] Министарство за бригу о породици и демографију: – http:/minbpd.gov.rs/