УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА

posted in: Вести | 0

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

У понедељак, 07. септембра 2020. године, у просторијама Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова уручени су уговори за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања. Представницима центара за социјални рад уговоре је уручио покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић.

Средствима Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова која су додељена по Јавном конкурсу биће финансиран рад координатора за ромска питања у пет центара за социјални рад са територије АП Војводина. Конкурсом се финансира бруто плата координатора за ромска питања у трајању од шест месеци. Циљеви финансирања су ангажовање координатора за ромска питања у центрима за социјални рад у АП Војводини, учешће Рома и Ромкиња током одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова за унапређивање положаја Рома, као и имплементација и примена Стратегије и Акционог плана за унапређивање положаја Рома на територији АП Војводине, с циљем интеграције Рома и Ромкиња у друштвене токове.

Центру за социјални рад општине Стара Пазова је учешћем на Јавном конкурсу обезбеђена финансијска подршка за наставак ангажовања координатора за ромска питања и спровођење даљих активности које се односе на прикупљање и анализу података о Ромима и Ромкињама у општини Стара Пазова и унапређење сарадње са локалним установама и организацијама које се баве ромским питањима.

Уговор за доделу бесповратних средстава за финансирање ангажовања кооринатора за ромска питања у Центру за социјални рад општине Стара Пазова потписала је директорка Рада Жугић.