УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ

posted in: Вести | 0

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

У уторак, 04. августа 2020. године, у просторијама Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова уручени су уговори за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години установама социјалне заштите са територије АП Војводине. Представницима установа уговоре је уручио покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић.

Средствима Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова додељених по Јавном конкурсу биће финансирано, односно суфинансирано 29 пројеката установа социјалне заштите и 52 пројекта удружења грађана са територије АП Војводине. Средства се додељују за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите које обухватају дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, као и услуге смештаја.

Центру за социјални рад општине Стара Пазова је учешћем на Јавном конкурсу обезбеђена финансијска подршка у износу од милион динара за реализацију пројекта „Живимо под истим кровом 2“ током августа, септембра, октобра и новембра 2020. године. Пројекат подразумева наставак реализације активности спровођених у 2019. години кроз пројекат „Живимо под истим кровом“ који је био подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а био је усмерен ка промоцији и афирмацији услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом. Ове године у плану је рад породичног клуба у којем ће бити организовани разноврсни структурисани садржаји за кориснике и пружаоца услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица, као и одржавање стручног скупа и промовисање услуге у локалној средини. Активности ће, у складу са епидемиолошком ситуацијом, бити реализоване уз поштовање прописаних мера заштите.

Уручивању уговора за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години присуствовала је директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић.