УРУЧИВАЊЕ УГОВОРА ЗА ФИНИНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-А ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА

posted in: Вести | 0

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

У понедељак, 23. децембра 2019. године, у плавом салону Владе Војводине уручени су уговори о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања, као и уговори о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања у укупној вредности 4,2 милиона динара. Уговоре су потписали представници 11 локалних самоуправа и 5 центара за социјални рад са територије АП Војводине. Представницима установа уговоре је уручио покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић и у свом обраћању представио активности Секретаријата по питању пружања подршке локалним самоуправама у настојањима да се допринесе побољшању услова живота и положаја припадника ромске националне заједнице.

Центар за социјални рад општине Стара Пазова један је од пет центара за социјални рад који ће захваљујући додељеним средствима бити у могућности да ангажује координатора за ромска питања на период од шест месеци, а Општина Стара Пазова је једна од корисница средстава за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у области становања. Од представника старопазовачке општине свечаном уручивању уговора у просторијама Владе Војводине присуствовали су руководилац служби Центра за социјални рад општине Стара Пазова Радмила Стојановић и координатор за ромска питања у Општинској управи Стара Пазова Александар Балиновић.