УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ГОДИШЊОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ МРЕЖЕ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“

posted in: Вести | 0

У уторак, 8. децембра 2020. године, одржана је годишња конференција Мреже „Живот без насиља“ у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана као координатора Мреже. Овогодишња конференција је била прилика да се обележи 15 година од постојања Мреже, а одржана је са циљем едукације представника институција које се баве насиљем у породици, подстицања унапређивања рада институција и локалних тимова и размене искуства. Због пандемије изазване вирусом COVID-19 и актуелним прописаним мерама заштие конференција је одржана онлајн путем апликације „Zoom“.

            Теме овогодишњег скупа односиле су се на разматрање рада институција у контексту актуелне епидемије у погледу начина на који је епидемија утицала на поступање институција у случајевима насиља у породици, са којим су се проблемима и изазовима сусретале и које кораке је потребно предузети да насиље не постане епидемија нашег друштва. Скуп су отворили проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Снежана Кнежевић, заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, а излагачи су били бивша заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров, саветница у Покрајинском омбудсману Светлана Нешић Бајго, представница Мисија ОЕБС-а у Србији Наташа Новаковић, представница Виктимолошког друштва Србије Јасмина Николић, чланица Групе за израду Закона о спречавању насиља у породици Горјана Мирчић Чалуковић, представник Центар за социјални рад Сомбор Миодраг Тепавац, др Зорица Мршевић из Института друштвених наука и Светлана Јанковић, потпуковница у пензији. Скуп је завршен дискусијом и закључцима.

            Неки од закључака Конференције су да је неопходно усагласити евиденције институција и формирати јединствену базу података о насиљу у породици, да је епидемија допринела прилагођавању рада институција у смислу дефинисања, ранијег планирања и спровођења процедура у измењеним околностима, да је потребно евидентирати децу као жртве насиља и када су жртве индиректног насиља и обезбедити им одговарајућу подршку, да је потребно донети јасне инструкције ради постизања уједначеног тумачења и поступања у случајевима кршења мера заштите, да све информације о здравственој ситуацији морају бити јавно доступне, као и да је неопходно анализирати пандемију кроз језик људских права жена и сагледавати је са становишта људске безбедности кроз призму родне равноправности, посебно имајући у виду бројност жена на здравствено небезбеднијим пословима – у здравству, трговини, угоститељству, образовању и др.

            Онлајн конференцији су присуствовали представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – директорка Рада Жугић и дипл. социјална радница Весна Лачњевац – руководилац Интерног тима за заштиту од насиља у породици и члан Координационог тела за праћење реализације Споразума о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и партнерским односима на подручју општине Стара Пазова.