УЧИМО ЗА ЖИВОТ

posted in: Вести | 0

Дана, 25.09.2021. године одржан је циклус од две радионице у оквиру пројекта „Учимо за живот“ , којој су присуствовала деца адолесцентског узраста која се налазе на смештају у хранитељским породицама. Учесници су упознати са врстама емоција, као и то како нам тело сигнализира да имамо одређену емоцију. Савладавали су начине препознавања здравих и нездравих емоција, те и како су повезане наше мисли, осећања и понашања. Деца су учила и како да емоције раде за њих, а не против њих. Све ове активности су реализоване кроз инсерт из цртаног филма „у мојој глави“, као и кроз лутке, различите материјале, те и психотераписјку игру ЦБТ плајинг. Водитељи радионице су били Даница Радаковић Сердара, психолог и РЕиКБТ психотерапеут, Сандра Марјановић, психолог – саветник у психотерапији и дипл. социјалног радник Драгана Грубић.  Пројекат је подржан од старне Покрајинског секретаријата за социјалну политикудемографију и равноправност полова

Атмосверу са радионице можете погледати на следећим сликама.