УЧИМО ЗА ЖИВОТ

posted in: Вести | 0

Пројекат „ Учимо за живот“ почео је са реализацијом  02.08.2021. године и трајаће до 01.11.2021. године. Осмишљен је као програм подршке пружаоцима услуга породичног смештаја за децу и младе и деци адолесцентског узраста која се налазе на смештају у хранитељским породицама са територије општине Стара Пазова, а све то кроз Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад.

Циљ пројекта је оснаживање хранитеља и деце у хранитељским породицана и стварање услова за унапређење услуге породичног смештаја за децу и младе у Општини Стара Пазова.

Пројекат обухвата реализацију следећих активности:

1) припрема и реализација обука за две групе корисника:

  1. деца адолесцентског узраста која се налазе на смештају у хранитељским породицама ( 15 – 20 деце ) – планира се реализација укупно 4 радионице у трајању од по 2 сата, динамиком једна радионица у октобру и три радионице у септембру.

У оквиру обуке биће обрађене следеће теме:

– Како су повезане ваше мисли, осећања и понашања?

– Како да емоције раде за нас, а не против нас?

– На које начине могу да контролишем емоције?

– Које емоције су здраве, а које нездраве?

– Како да се носим са непријатним емоцијама?

– Како да повећате ниво бољег прихватања себе?

 

Водитељи обуке ће бити стручни радници ЦСР ангажовани у Саветовалишту за брак и породицу – дипл. психолог – психотерапеут и психолог – саветник у психотерапији, уз подршку сарадника – дипл. социјалног радника.

 

 

  1. хранитељи ( 15 – 20 лица 9 – планира се реализација укупно 4 радионице у

трајању од по 2 сата, динамиком два пута месечно током трајања пројекта.

У оквиру обуке биће обрађаене следеће теме:

– Превазилажење губитка

– Поремећаји везивања

– Идентитет деце у систему социјалне заштите

– Управљање тешким емоцијама

– Интернет и ментално здравље

– Развијање вештина за изградњу мреже подршке

 

 

Водитељи обуке ће бити стручни радници ЦСР ангажовани у Служби за заштиту деце и младих – социјални радник и дипл. психолог.

Обука за хранитеље и децу која се налазе на породичном смештају биће одржане у просторијама  ЦСР општине Стара Пазова.

 

Хранитељи су одабрани као циљна група пројекта због уочене потребе да им се пружи додатна подршка у васпитању и бризи о деци и превазилажењу развојних и неразвојних криза.

 

Потреба за додатним радом са децом адолесцентског узраста која се налазе на породичном смештају проистекла је из уочених тешкоћа у недовољној емотивној писмености деце, неконтроли сопственог понашања и емоција, као и ниске слике о себи.

Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова