ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Јавна набавка бр. 404-12-640/2017 – набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова-

Јaвна набавка JНМВ ред бр.  2/2017  Jaвна набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила Центра за социјални рад општине Стара Пазова.

Јaвна набавка JНМВ ред бр.  1/2017  Набавка добара – угаљ за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова

План јавних набавки за 2017. годину

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

Јaвна набавка JНМВ ред бр.  3/2016 Нови путнички аутомобил за службену употребу у Центру за социјални рад општине Стара Пазова-

Јaвна набавка JНМВ ред бр.  2/2016 Набавка добара – угаљ за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова

Јaвна набавка JНМВ  1/2016 Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службених возила “Центра за социјални рад” Стара Пазова

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. годину 

Jaвна набавка добара ЈН  2/2015 Угаљ за социално угрожене на територији општине Стара Пазова

Javna nabavka JNMV 1/2015