• Едукација Покрајинског завода за социјалну заштиту

ПЕРЦЕПЦИЈА КОНФЛИКАТА И ПОНАШАЊЕ У КОНФЛИКТНИМ СИТУАЦИЈАМА

posted in: Вести | 0

Едукација Покрајинског завода за социјалну заштиту

У уторак, 14. маја 2019. године, у просторијама Центра за социјални рад у Новом Саду одржана је едукација без провере знања под називом „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“. Обука је организована од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту у циљу пружања стручне подршке директорима, руководиоцима и стручним радницима у центрима за социјални рад на територији АП Војводине. Едукација је пријављена Комори социјалне заштите. (Едукација Покрајинског завода за социјалну заштиту)

Циљ едукације је био стицање знања и вештина потребних за ефикасније решавање конфликата и сналажење у конфликтним ситуацијама. У оквиру обуке учесницима је представљено шта су конфликти, како настају и шта је потребно за њихово успешно решавање, а у оквиру вежби обрађени су различити стилови управљања конфликтом и конфликтне ситуације. Скуп је завршен дискусијом и евалуацијом обуке. Водитељке едукације су биле саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту – Јелена Вишекруна и Снежана Ђорић.

Учесници обуке су били стручни радници центара за социјални рад са територије АП Војводине. Скупу су присуствовали стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – социјалне раднице Јелена Ондрик и Емилија Познан и психолози Ивана Новаковић и Александар Ђурић.