ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

posted in: Вести | 0

Пројекат Центра за социјални рад и месних заједница

Током месецa јуна и јула 2019. године Центар за социјални рад општине Стара Пазова у сарадњи са месним заједницама реализује пројекат чији је циљ повећање нивоа информисаности локалног становништва о правима и услугама социјалне заштите. У оквиру пројекта тим стручних радника Центра за социјални рад борави у просторијама месних заједница, где обавља информативне разговоре са грађанима који им се обрате за подршку у вези проблема и потреба у сфери социјалне заштите. Грађанима се обезбеђује увид у садржај различитих права и услуга, услове, критеријуме и процедуре за њихово коришћење, поступак подношења захтева и потребну документацију и пружају им се друге информације из делокруга рада установе.

Рад стручних радника у месним заједницама одвија се у следећим терминима:

  • Месна заједница Сурдук – среда, 05.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Крњешевци – петак, 07.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Белегиш – понедељак, 10.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 13.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Војка – понедељак, 17.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 18.06.2019 године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Нови Бановци – среда, 19.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Голубинци – петак, 21.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Стари Бановци – среда, 26.06.2019. године, од 8 до 12 часова;
  • Месна заједница Бановци Дунав – среда, 03.07.2019. године, од 8 до 12 часова.

Овај пројекат је започет 2017. године, када је обављено по неколико посета месним заједницама. У пилот пројекту су учествовале месне заједнице Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Стари Бановци, Војка, Крњешевци и Сурдук које су изразиле потребу за радом стручног тима у њиховим местима. Информативне услуге је користило око 100 грађана ових насеља који су изразили висок степен задовољства пруженим услугама, оценивши их просечном оценом 9,9 на скали од 1 до 10.

Новина у 2019. години је укључивање месних заједница Голубинци и Белегиш у пројектне активности.На овај начин је грађанима свих насеља у општини обезбеђена већа доступност информација из области социјалне заштите. Нарочит значај пројекта огледа се у успостављању ефикасног модела сарадње између Центра за социјални рад и месних заједница у пружању подршке грађанима и обезбеђивању веће транспарентности рада ових установа.