• Извештај о раду Центра за социјални рад општине Стара Пазова

УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР ЗА 2018. ГОДИНУ

posted in: Вести | 0

38. Седница Скупштине општине Стара Пазова

У петак, 5. априла 2019. године, одржана је 38. седница Скупштине општине Стара Пазова на којој је без расправе усвојен Извештај о раду Центра за социјални рад општине Стара Пазова са Финансијским извештајем за 2018. годину.

У извештају је дат приказ послова које је Центар за социјални рад вршио у оквиру јавних овлашћења и послова који се односе на коришћење права и услуга које обезбеђује локална самоуправа.

Током извештајног периода грађани у стању социјалне потребе су у Центру за социјални рад остварили право на једнократне новчане помоћи у вишим износима у односу на претходне године и користили друга права која обезбеђује Општина Стара Пазова – бесплатан огрев, бесплатан оброк у Народној кухињи, бесплатан превоз за ученике и студенте, подршку у осамостаљивању младих након престанка смештаја, новогодишње пакетиће и џепарац за децу и др.

Центар за социјални рад је у 2018. години био лиценцирани пружалац услуге Помоћ у кући и пружалац услуга Саветовалишта за брак и породицу и Клуба за одрасла и старија лица које се финансирају из буџета Општине Стара Пазова.

У извештајном периоду су предузимане активности на унапређењу социјалне заштите у локалној средини кроз реализацију пројеката. Пројекат „Имам право на заштиту“, у оквиру којег су одржане трибине у сваком насељу општине у циљу упознавања грађана са садржином Закона о спречавању насиља у породици, друге године за редом је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Превентивне активности су спровођене и на тему вршњачког насиља, кроз реализацију пројекта „Превенција вршњачког насиља: Насиље није кул – насилник није друг“ који је финансијски подржан од стране Општине Стара Пазова. Пројекти су реализовани у сарадњи са локалним партнерима – Полицијска станица, Основно јавно тужилаштво, Основни суд, Дом здравља, васпитно-образовне установе, месне заједнице, медији, удружења грађана.

У 2018. години Центар за социјални рад је у циљу стручног усавршавања запосленима омогућио похађање обука и присуствовање стручним скуповима са различитим тематским садржајима и унапредио просторно-техничке услове рада.

Видљивост рада Центра за социјални рад општине Стара Пазова била је обезбеђена кроз континуирано присуство у медијима, ажурирање званичне интернет презентације и дистрибуцију штампаног информативног материјала.