• Скуп у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  • Скуп у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ КАРТИ

posted in: Вести | 0

Скуп у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

У петак, 21. јуна 2019. године, у Сали Скупштине града Новог Сада одржана је јавна расправа о Нацрту закона о социјалној карти у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Нацрт закона представили су Сузана Мишић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту и Предраг Симовић, посебни саветник министра за рад, запошљање, борачка и социјална питања.

Нацртом закона о социјалној карти уређује се успостављање Базе социјално-економског статуса појединца и са њим повезаних лица, садржина, коришћење, чување, обрада и анализа података и друга питања од значаја за социјално-економски статус корисника. Креирањем овакве Базе биће успостављена јединствена, централизована и поуздана евиденција у области социјалне заштите која ће служити као званичан извор података о социјално угроженом појединцу као кориснику социјалне заштите. На овај начин биће обезбеђено уједначавање података који се користе у поступцима који се воде у социјалној заштити, брже реаговање у случају промена које утичу на социјално-економски статус појединаца, праведнија расподела социјалне помоћи и смањивање злоупотреба, подршка у дефинисању и обликовању социјалне политике и проактивност у њеном спровођењу и праћење укупних ефеката мера социјалне заштите. 

Социјална карта појединаца и са њима повезаних лица садржаће податке о њиховом породичном, васпитно-образовном, психо-физичком, радно-правном, имовинском и здравственом статусу који су од утицаја на остваривање права из социјалне заштите, као и податке о врсти права из социјалне заштите која лица користе или су користила, а на основу којих се одређује њихов социјално-економски статус. Ови подаци ће се преузимати из постојећих евиденција о корисницима социјалне заштите и евиденција других органа државне управе и надлежних институција.

Јавна расправа о социјалним картама траје од 17. јуна до 5. јула, а поред Београда (17.06.2019.) и Новог Сада (21.06.2019.), биће одржана и у Крагујевцу (24.06.2019.), Новом Пазару (28.06.2019.) и Врању (05.07.2019.). Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позвало је стручну јавност и заинтересоване грађане да се упознају са текстом Нацрта закона о социјалној карти и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге. Ови предлози, са напоменом „За јавну расправу о Нацрту закона о социјалној карти“, достављају се поштом на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, или на e-mail адресу socijalna.zastita@minrzs.gov.rs .

Јавној расправи у Новом Саду је присуствовала директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић.