• Међународна конференција
  • Међународна конференција

„УЈЕДИНИМО СНАГЕ ДА БИСМО СТВОРИЛИ АЛТЕРНАТИВУ ИНСТИТУЦИЈИ“

posted in: Вести | 0

Међународна конференција

У петак, 10. маја 2019. године, у Богатићу је одржана међународна конференција под називом „Ујединимо снаге да бисмо створили алтернативу институцији“ у организацији Коморе социјалне заштите и Caritas-а Шабац. Конференција је организована као завршни догађај пројекта „Унапређење и развој услуга у заједници за особе са менталним и интелектуалним потешкоћама у Мачванском округу“, који је финансиран из средстава Европске уније. Скуп је пријављен Комори социјалне заштите и учесницима је омогућио остваривање бодова потребних за обнављање лиценце за рад.

Циљ конференције је био да се одговори на изазове који утичу на реформу система социјалне заштите, са нарочитим освртом на развој услуга за лица са менталним сметњама. У оквиру конференције представљени су модели из земаља Европске Уније и примери интегралног приступа у развоју услуга у Републици Србији. На тему реформе у Италији – од психијатријске болнице до заштите у заједници – излагали су психијатар који је завршио процес деинституционализације психијатријске болнице Св. Јован у Трсту др Franco Rotelli, директор служби за заштиту менталног здравља др Renzo Bonn, представница Одељења за ментално здравље из Трста Clementina Mastroberti и председница конзорцијума социјалних кооператива C.O.S.M. Michela Vogrig. Финансијске аспекте деинституционализације представио је доцент др Зоран Весић са Факултета политичких наука. Представници Caritas-а говорили су о услугама у заједници у систему социјалне заштите у Републици Србији и о променама у Италији у претходној деценији. Конференција је укључила и разматрање етичког кодекса у односу на особе са менталним сметњама о чему је излагала директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић, као и приказ нацрта Стратегије развоја заштите менталног здравља од стране представника радне групе за њену израду др Милана Станојковића. На скупу се говорило и о иновацијама у здравству и искуствима Центра за ментално здравље Вршац и Службе за психијатрију Опште болнице у Шапцу. Нове услуге у заједници за особе са менталним сметњама у Мачванском округу представио је Мирољуб Николић, директор Caritas-а Шабац. Конференција је завршена дискусијом и закључцима.

Конференцији у Богатићу су присуствовали директорка и стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова.