МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ СИСТЕМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ

posted in: Вести | 0

Округли сто

У Дому здравља „Др Јован Јовановић – Змај“ у Старој Пазови дана 19.11.2019. године на међународни дан превенције злостављања и занемаривања деце је организован округли сто на тему „Могућности унапређења сарадње система у локалној заједници на превенцији занемаривања деце“. На округлом столу учешће су имали и стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – социјални радник Ивана Савић и психолог Гордана Јованчевић, које су представиле улогу органа старатељства у превенцији занемаривања деце, као и принципе међусекторке сарадње. Уводно излагање на округлом столу, након поздравне речи директорке Дома здравља др Снежане Табаковић, имала је Верица Поповић, социјални радник Дома здравља која је дала јасну дефиницију занемаривања деце и информисала присутне о врстама занемаривања и надлежностима здравственог система у превенцији занемаривања. Свој допринос округлом столу су дали и запослени у Техничкој школи Стара Пазова, професор социологије Зорица Кешељ и педагог Јелена Јовановић које су изнеле активности образовног система и своје институције на превенцији занемаривања ученика, као и стручни сарадник у Црвеном крсту Стара Пазова социјални радник Бранка Пантелић која је сликовито и на занимљив начин приказала активности Црвеног крста у пружању подршке деци и породицама у ризику од занемаривања. На самом крају, излагање је имала Јелица Деспот, председник Друштва за афирмацију инвалида „Феникс“, која је нагласила неопходност учешћа породица у ризику у креирању услуга подршке за децу и породице, као и значај активности заједнице које би допринеле да се премосте баријере и предрасуде према особама са инвалидитетом. Округлом столу су присуствовали запослени у Дому здравља, представници основних и средњих школа са територије општине Стара Пазова, представници удружења грађана, као и представници медија. Реализовани округли сто једна је у низу активности институција локалне заједнице које имају за циљ унапређење међусекторске сарадње у контексту пружања услуга корисницима и заштите права појединца на здравствену заштиту, образовање, социјалну сигурност и укљученост у заједницу.