Континуирана едукација установа социјалне заштите 2019.

posted in: Вести | 0

Континуирана едукација установа социјалне заштите 2019.

НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП) И ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

У периоду од 23. до 25. јуна 2019. године у хотелу „Фонтана“ у Врњачкој Бањи одржан је семинар на тему „Нормативно регулисање правно-економског пословања установа социјалне заштите (интегрисани приступ) и припрема за израду финансијског плана за 2020. годину“ у организацији предузећа „Образовни информатор“. Семинар представља други циклус едукативног програма из домена правно-економског пословања установа социјалне заштите за 2019. годину. Стручни скуп је намењен директорима, економистима/рачуновођама, правницима и службеницима за јавне набавке и пријављен је Комори социјалне заштите.

  Обука је имала за циљ да правну и економску струку и менаџмент у установама социјалне заштите оспособи за интегрисани приступ примене свих нормативних аката у циљу унапређења буџетског пословања, да их упозна са начином решавања проблемских ситуација и отворених питања у планирању и извршењу буџета кроз информациони систем у поступку израде полугодишњег извештаја о извршењу буџета и да им представи актуелности из области плата и јавних набавки. 

Теме обуке су се односиле на припрему установа за израду финансијског плана (предавачи: Младенка Милетић и Регина Раделић), нормативно регулисање рада установа социјалне заштите кроз приказ универзалних модела аката буџетских корисника и модела правилника о планирању у установама социјалне заштите (предавачи: Вукашин Петровић, мр Драган Маринковић, Марица Ивић, Регина Раделић), актуелна питања из пословања установа социјалне заштите у поступку извршења и планирања буџета (предавачи: проф. др Саша Трандафиловић, Младенка Милетић, Анастазија Бијелић и Марија Петровић), стање и перспективе у правно-економском пословању установа социјалне заштите (панел дискусија – уводничар проф. др Саша Трандафиловић), новине у Посебном колективном уговору за социјалну заштиту и примену Закона о запосленима у јавним службама (предавач: Весна Миросављевић), као и на новине у Нацрту закона о јавним набавкама (предавач: Предраг Кнежевић). Обука је укључила и интерактивну дискусију, питања и одговоре.

Радионици су присуствовали директорка, шеф рачуноводства и правник Центра за социјални рад општине Стара Пазова.

У оквиру едукативног програма из домена правно-економског пословања установа социјалне заштите током 2019. године планира се одржавање радионица на теме „Планирање финансија за 2020. годину“ (III циклус) и „Унапређење пословања увођењем интерних контрола (IV циклус). 

Континуирана едукација установа социјалне заштите 2019.

Континуирана едукација установа социјалне заштите 2019. Континуирана едукација установа социјалне заштите 2019.