ОБУКА ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

posted in: Вести | 0

Сарадња Народног универзитита у Нишу и Центра за социјални рад општине Стара Пазова

У среду, 3. септембра 2019. године, у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова почела је реализација обуке за геронтодомаћице. Обуку реализује Народни универзитет из Ниша у партнерству са Центром за социјални рад општине Стара Пазова, који је задужен за извођење теоријске и практичне наставе стручне обуке. Народни универзитет у Нишу је установа која се бави пружањем услуга неформалног образовања и стручног усавршавања, а средства за реализацију ове обуке Универзитет је обезбедио од Националне службе за запошљавање. Средства су додељена за извођење обуке незапослених лица за потребе тржишта рада у 2019. години.

Обука за геронтодомаћице обухвата теоријски и практични део, при чему се и теорија и пракса реализују у трајању од по двадесет дана, четири сата дневно. Обуку похађа пет жена са територије општине Стара Пазова које се налазе на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање. Након стицања одговарајућих теоријских знања потребних за бављење послом геронтодомаћице, полазнице ће се у практичном делу обуке упознати са радом Службе за помоћ у кући – организационе јединице Центра за социјални рад општине Стара Пазова, који је лиценцирани пружалац ове услуге. Полазнице ће на терену, уз подршку именованог ментора, стећи конкретна знања и вештине у пружању различитих услуга старијим лицима – обезбеђивању помоћи у исхрани, одржавању хигијене, загревању просторија, поправкама, набавци и надгледању узимања лекова, санирању и нези мањих повреда, контроли виталних функција, као и у остваривању права, задовољавању друштвених и културно-забавних потреба и обезбеђивању психосоцијалне и саветодавне подршке. Након обуке и реализације завршног испита полазницама ће бити уручен сертификат за бављење послом геронтодомаћице. Обуку спроводе предавач и инструктор, а свој допринос у реализацији обуке је дала и социјална радница Мирјана Соколовић, руководилац и социјални радник Службе за помоћ у кући при Центру за социјални рад. 

Полазницима обуке је успех у стицању знања и практичном усавршавању пожелела и директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић, која је координирала сарадњом са Народним универзитетом у Нишу и омогућила да се Центар за социјални рад укључи у реализацију пројекта.

Значај овог пројекта огледа се, са једне стране, у побољшању капацитета за пружање помоћи старијим лицима у локалној средини, а са друге стране, у стварању услова за запошљавање теже запошљивих група грађана са територије општине Стара Пазова. 

Услуге геронтодомаћица запослених у Центру за социјални рад актуелно користи око 80 грађана из осам насеља општине Стара Пазова, што представља капацитет корисника Службе за помоћ у кући дефинисан општинским Правилником. На недовољност капацитета за пружањем услуга које су неопходне старијим грађанима општине указују подаци о броју грађана на листи чекања који су се сагласили да чекају док се не створе услови код пружаоца да им се услуге обезбеде, као и процена тима Службе да код појединих активних корисника постоји потреба за већим обимом подршке. У Служби за помоћ у кући при Центру за социјални рад актуелно су запослене четири неговатељице-домаћице.