Одржана Конференција

posted in: Вести | 0

УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ

Београд 24.-25.10.2019.године

 

Конференција на тему УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ  одржана је у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а.

Конференцију су отворили: Зоран Ђорђевић – Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије и Ређина Де Доминићис, Директорка канцеларије УНИЦЕФ –а у Србији.

Првога дана, скупу се обратила најпре Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, која је говорила на тему: „ 30 година од Конвенције о правима детета“, а потом су следила друга излагања.

О закључцима Прве регионалне конференције у Румунији о унапређењу људских ресурса: Импликације за регион Западног Балкана, говорио је  Пени Какама, Специјалиста за дечју заштиту, УНИЦЕФ Регионална канцеларија за Европу и Централну Азију.

О Искуствима и изазовима  у планирању, унапређењу и развоју стручних кадрова говорио јеХенрик Ингридс, Заменик директора, Министарства здравља и социјалне заштите Шведске.

Проф. Џон Канаван, Помоћник директора УНЕСКО истраживачког центра за децу и породицу, Национални универзитет у Голвеју, Ирска, Потпредседник Европске Мреже услуга подршке породициНове иницијативе, говорио је на тему Успостављање Европске мреже за  подршку породици.

О кључним дометима и наредним корацима у унапређењу људских ресурса у систему социјалне и дечје заштите у Србији , говорила је Слађана Чабрић, Помоћница министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије 

У панел дискусији на тему: Подршка и планирање развоја људских ресурса у социјалној заштити – изазови, дилеме и правци развоја, у којој је модератор био Божидар Дакић, директор Републичког завода за социјалну заштиту, дат је преглед кључних националних показатеља о стању, постигнућима и изазовима везаним за људске ресурсе у области социјалне и дечје заштите. Своја излагања имале су :

Татјана Каткић Станић, Начелница Сектора за координацију политика и унапређење стручног рада центара за социјалну скрб, Министарства за демографију, обитељ, младе и социјалну политику Владе Републике Хрватске;

Софија Спасовска, Заменица начелника Сектора за социјалну заштиту, Министарства рада и социјалне политике владе Републике Северне  Македоније;

Лидија Маркота, Генерална секретарка, Министарства цивилних послова у Савјету министара Босне и Херцеговине;

Вукица Јелић, Државна секретарка, Министарство рада и социјалног старања, Црна Гора

Бардилка Каспири, Заменица министра, у Министарству здравља и социјалне заштите, Албаније и

Слађана Чабрић, Помоћница министра, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања владе Републике Србије.

Другог дана, рад  Конференције се паралелно одвијао у тематским групама.

У тематској групи која се бавила Академским образовањем социјалних радника , у којој је модератор била Проф.др.сц. Марина Ајдуковић, говориле су :

Проф. Сузана Борнарова, из Северне Македоније на тему  Образовање социјалних радника у Северној Македонији;

Проф. др Наталија Перишић, Одељење за  социјалну политику и социјални рад, Факултет политичких наука Универзитета у Београду – на тему Изазови стандардизације образовања социјалних радника у Србији ;

Проф.др.сц. Марина Ајдуковић, из Хрватске , на тему  Заступљеност теме од значаја за добробит дјеце у образовању социјалних радника у Хрватској ;

Сања Полић, МА, истраживач приправник Одељење за  социјалну политику и социјални рад, Факултет политичких наука Универзитета у Београдуна тему Јачање образовања за социјални рад са децом и породицом у Источној Европи и Централној Азији.

Закључке тематске групе је дала МА Љиљана Скробић асистент на Департману за социјалну политику и социјални рад на  Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Друга тематска група бавила се темом : Људски ресурси у контексту породичног смештаја. МодераторВесна Аничић, из Центра за породични смештај и  усвојење Нови Сад.

Искуства у развоју система хранитељског смештаја – заједнички је представила делегације  Босне и Херцеговине ( Република Српска, Федерација БиХ и дистрикт Брчко).

Татјана Каткић Станић, из Р.Хрватске, говорила је на тему : Људски ресурси у подручју осигуравања алтернативне скрби за дјецу и ванинституционалних услуга за обитељи у ризику; 

Проф. др Невенка Жегарац, је говорила на тему: Хранитељство и добробит адолесцената –  истраживање за унапређење политика и пракси .

Закључке тематске групе дала је Тамара Борислављевић из Центра за пордични смештај и усвојење Београд.

У тематској групи која се бавила Континуираним образовањем у социјалној заштити, модератор је била проф. Сузана Борнарова из Института за социјални рад и социјалну политику из Скопља, говорили су :

Милош Ристић, саветник за акредитацију и лиценцирање, Институт социјалне и дјечије заштите, Црна Гора – на тему Развој професионалних компетенција у социјалној и дечијој заштити у Црној Гори

Светлана Живанић, из Републичког завода за социјалну заштиту – на тему Евалуација процеса акредитације програма обука за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити

Проф.др.сц. Марина Ајдуковић, из Р.Хрватске  – на тему Оснаживање стручњака за нове професионалне изазове: стандардизација поступања, стручно усавршавање и супервизија.

Закључак тематске групе дала је Нада Шарац из Републичког завода за социјалну заштиту.

У тематској групи која се бавила Људским ресурсима у контексту услуга подршке породици и превенције издвајања, модератор је била Проф Невенка Жегарац из Београда.

Новине на нивоу политике и праксе у области подршке породици – представила је Софија Спасовска,из Северне Македоније;

О јачање капацитета стручњака за проведбу програма подршке родитељству као нове услуге у суставу социјалне скрбиговорила је Проф.др.сц. Нинослава Пећник, Студијски центар социјалног рада Правног факултета у Загребу;

О компетенцијама породичних сарадникаговорила је Сњежана Јовић, из Републичког завода  за социјалну заштиту;

Закључак тематске групе

У завршном делу Конференције, у пленуму су  поднети извештаји из тематских група, а потом су се скупу обратили представници Републике Хрватске, Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Албаније .

Конференцију је затворила Слађана Чабрић,  Помоћница министра у Министарству за рад, борачка и социјална питања владе Републике Србије.

Са Конференције је упућен позив за акцију у циљу јачања људских ресурса у социјалној заштити у региону Европе и Централне Азије.

Свој допринос у раду ове престижне Конференције, дала је својим присуством и учешћем у раду пленума и тематских група и  Дајана Костић, дипломирани социјални радник у Центру за социјални рад општине Стара Пазова и заменица председника Асоцијације Центара за социјални рад Србије.

Текст сачинила:

Дајана Костић,

дипломирани  социјални  радник