Округли сто

posted in: Вести | 0
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАКСЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

У петак, 25. октобра 2019. године, у Клубу за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржан је округли сто на тему „Унапређење праксе стручних радника органа старатељства приликом реализације неодложних интервенција“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Водитељи стручног скупа су били дипл. психолог Гордана Јованчевић, дипл. педагог Мара Градић и дипл. правник Милан Јанковић.

Основни циљ округлог стола био је критичко преиспитивање досадашње праксе у неодложним интервенцијама, уједначавање и унапређење поступања стручних радника приликом неодложних интервенција, те анализа предуслова и потребних ресурса у локалној заједници који би обезбедили већу ефикасност и ефективност у поступању приликом неодложних интервенција. На почетку скупа учеснике је поздравила директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић и пожелела добродошлицу и успешан рад. Водитељи скупа су представили услугу неодложне интервенције кроз дефинисање појма, надлежности, модела организовања и законског оквира, након чега се у оквиру групне дискусије говорило о потребама корисника и стручним поступцима приликом реализације неодложних интервенција. Једна од тема округлог скупа односила се на интерну процедуру у поступању приликом реализације неодложне интервенције, а присутни стручни радници имали су прилику да размене дилеме у реализацији неодложних интервенција. Округли сто је обухватао и рад у малим групама, у оквиру којег су обрађени критеријуми за процену ургентности кризне ситуације. На скупу су разматрани и предуслови и ресурси у локалној заједници потребни за обезбеђивање ефикасне и ефективне заштите корисника приликом реализације неодложних интервенција. Округли сто је завршен резимирањем закључака скупа и представљањем завршних утисака учесника, након чега су попуњени евалуациони упитници.

Скупу су присуствовали стручни радници центара за социјални рад Инђија, Пећинци, Рума и Стара Пазова. Евалуација округлог стола је показала велико задовољство учесника одржаним скупом, о чему сведочи висока општа оцена скупа – 4,9 (на скали од 1 до 5). Учесници су посебно изразили задовољство релевантношћу теме скупа, квалитетом садржаја, систематичношћу излагања и могућностима личног учешћа.