ОКРУГЛИ СТО ЗА СУПЕРВИЗОРЕ СРЕМСКОГ ОКРУГА

posted in: Вести | 0

Вештине доношења одлука у стручном раду супервизора и водитеља случаја

У петак, 4. октобра 2019. године, у Клубу за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржан је округли сто за супервизоре сремског округа под називом „Вештине доношења одлука у стручном раду супервизора и водитеља случаја“. Скупу су присуствовале директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, саветница Наташа Милић-Теофиловић и супервизори центара за социјални рад из Сремске Митровице, Ирига, Инђије, Руме, Пећинаца и Шида. Од стручних радника Центра за социјални рад општине Стара Пазова округлом столу су присуствовале дипл. социјални радник Дајана Костић, супервизор и руководилац Службе за заштиту одраслих и старијих лица и дипл. спец. педагог Јелена Сворцан, супервизор у Служби за заштиту деце и младих, која је била презентер на округлом столу.

У оквиру обуке су представљени појам, законски оквир, фазе поступка и технике доношења одлука, утицај личних карактеристика и спољних фактора на доношење одлука, као и улога и значај супервизије у доношењу одлуке. Теоријски део обуке обухватао је и упознавање са теоријским концептом доношења одлука у стручном раду кроз одлучивање у тиму, излагање о предностима и потешкоћама тимског одлучивања и представљање улоге и значаја супервизије. Супервизори су у оквиру тестирања проценили лични образац понашања у доношењу одлуке, а на примеру добре праксе вежбали су доношење одлуке у тиму.

Наредни стручни скуп за супервизоре сремског округа биће одржан у Центру за социјални рад Ириг.