• МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ СИСТЕМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 
  • МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ СИСТЕМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 
  • МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ СИСТЕМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ СИСТЕМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 

posted in: Вести | 0

Округли сто

У петак, 5. јула 2019. године, у просторијама Клуба за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржан је округли сто под називом „Могућности унапређења сарадње система у локалној заједници на превенцији занемаривања деце“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Организатор скупа испред Центра за социјални рад је била дипл. психолог Гордана Јованчевић, а водитељ скупа је била дипл. социјални радник Ивана Савић. Активно учешће на округлом столу су узели директорка и саветница Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и Снежана Ђорић, социјални радник Дома здравља Верица Поповић, педагог и социолог Техничке школе у Старој Пазови Сузана Турудић и Зорица Кешељ, председник, секретар и члан Друштва за афирмацију инвалида „Феникс“ Јелица Деспот, Мира Тијанић и Ивана Тијанић, социјални радник Црвеног крста Бранка Пантелић и координатор Канцеларије за младе Јелена Цетина. Стручни скуп је пријављен Комори социјалне заштите и обезбеђује активне бодове учесницима из система социјалне заштите у поступку релиценцирања.

Скуп је отворила директорка Рада Жугић, која је испред Центра за социјални рад поздравила учеснике и изразила задовољство одзивом представника институција и организација да се укључе у разматрање могућности за унапређење међусекторке сарадње на превенцији занемаривања деце у општини Стара Пазова. Директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски истакла је да подржава и радо учествује на стручним скуповима које организује Центар за социјални рад општине Стара Пазова, нагласивши значај рада на превенцији свих социопатолошких феномена, укључујући и занемаривање деце као тему овог округлог стола. Након представљања учесника и изношења њихових очекивања од овог скупа, од стране водитеља Иване Савић представљена је улога органа старатељства на превенцији занемаривања деце, као и интервенције органа старатељства након што се констатује занемаривања деце у породици. Социјални радник Дома здравља Верица Поповић информисала је сараднике о одредбама Посебног протокола здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Од стране представника основношколске и средњошколске институције су представљени примери добре праксе у међусекторској сарадњи на плану превенције, пре свега, образовног занемаривања деце, те је указано на ситуације у којима је неопходно укључивање других институција у локалној заједници у циљу пружања подршке и помоћи ученику и породици. Изнети су и конкретни предлози како се постојећа међусекторска сарадња може унапредити и ојачати.

Од стране председнице Друштва за афирмацију инвалида „Феникс“ Јелице Деспот су представљени подаци који указују на ниво угрожености деце са сметњама у развоју унутар породица у односу на популацију деце без потешкоћа, те разлози веће изложености занемаривању лица са инвалидитетом унутар породице. Представљен је значај различитих активности Друштва „Феникс“ које обезбеђује смањење предрасуда у односу на особе са инвалидитетом унутар локалне заједнице и које смањују социјалну изолованост особа са инвалидитетом и њихових породица.

У наставку округлог стола су изложене активности Канцеларије за младе које доприносе смањењу занемаривања у ширем смислу – смањењу дискриминације и предрасуда према мањинским групама од стране заједнице, као и активности Црвеног крста које су директно намењене превенцији занемаривања у породицама у ризику и смањењу неповољног статуса материјално угрожених породица.

Кроз групну дискусију између учесника скупа изнети су предлози око могућности ангажовања појединачних система у циљу унапређења међусекторске сарадње на плану превенције занемаривања деце. Такође, изнет је модел сарадње органа старатељства са основношколским установама чија реализација је актуелно започета у општини Стара Пазова кроз пројекат „Социјални радник у школи“.

Кроз вежбу у малим групама су анализиране улоге различитих институција у локалној заједници (ЦСР, ДЗ, предшколске и школске установе, Црвени крст, удружења грађана – „Феникс“, Канцеларије за младе, Канцеларије за инклизију Рома) у различитим фазама рада са породицом (детектовање деце/породица у ризику, процена потреба деце и породице, планирање помоћи и подршке детету/породици, реализација планираних активности, праћење статуса детета/породице, евалуација ефеката подршке) са циљем да се препозна значај учешћа институција у различитим фазама рада са породицом, уз препознавање како надлежност, компетенције и ресурси унутар институције/организације одређују степен потенцијалног ангажовања.

На самом крају радног дела су наведени принципи међусекторске сарадње којима би било важно руководити се у дефинисању заједничких активности заједнице на плану превенције занемаривања деце. 

Учеснике је пре почетка радног дела, као и на самом крају скупа стиховима песама „Сањарење“ и „Слатка песма“ поздравила Ивана Тијанић, члан Друштва за афирмацију инвалида „Феникс“ која личним учешћем у заједници доприноси смањењу предрасуда према особама са инвалидитетом. 

Учесници су у оквиру евалуације високо вредновали појединачне сегменте скупа (релевантност теме, организацију, могућност личног учешћа и интерактивност и услове рада), а округли сто су оценили општом оценом 5 на скали од 1 до 5.

Директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски нагласила је да је значајно да сви системи препознају да је у фокусу међусекторског рада корисник и да је Стара Пазова једна од општина које се могу сматрати примером добре праксе међусекторске сарадње.  

Реализација округлог стола је најављена у директном укључењу РТВ Стара Пазова у јутарњи програм РТВ Војводина – линк: https://youtu.be/2PQ7JMFo6y8

РТВ Стара Пазова је пропратила стручни скуп, о чему је направљен прилог који је приказан у дневним вестима – линк: https://youtu.be/Q0SIk9pZaiQ