ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ МОБИЛНИХ ТИМОВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ РОМА У ПРАКСИ

posted in: Вести | 0

Тренинг

Дана 23. и 24. маја 2019. године у Туристичком насељу „Релакс“ у Ковачици одржан је тренинг под називом „Оперативно планирање мобилних тимова за социјалну инклузију Рома у пракси“ у оквиру пројекта „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“. Пројектом управљају Министарство финансија Републике Србије и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, а финансира се из средстава Делегације Европске Уније и буџета Републике Србије као суфинансијера. Корисници пројекта су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права, којима техничку подршку у имплементацији пројекта пружа конзорцијум који предводи КПМГ д.о.о. Београд.

Сврха тренинга је била да омогући размену искустава и добрих пракси које су Мобилни тимови стекли у досадашњем процесу реализације Оперативних планова за социјално укључивање Рома. Овај скуп је имао за циљ и да упозна чланове тима са стратешким и законодавним оквиром од значаја за унапређење стамбених услова ромских породица које живе у подстандардним насељима и иницира дефинисање оквира за деловање локалних заједница у овој области. Један од циљева обуке односио се и на ојачавање капацитета чланова тима за процес јавног заговарања тема од значаја за унапређење животних и стамбених услова живота ромских породица у подстандардним условима. Један од водитеља обуке био је и експерт Алеш Зупан (КПМГ), вођа пројекта.

Учешће у обуци су узели представници Мобилних тимова за социјалну инклузију Рома из градова Рума и Пожаревац и општина Ковачица, Пећинци и Стара Пазова. Од представника из Старе Пазове скупу су присуствовали координатор за ромска питања Александар Балиновић, стручни радник Центра за социјални рад Ана Обрадовић, саветник Националне службе за запошљавање Јадранка Бубоња и педагошки асистент Основне школе „Симеон Араницки“ Тамара Николић.