• Пословање установа социјалне заштите у информационом систему извршења буџета – ИСИБ
  • Пословање установа социјалне заштите у информационом систему извршења буџета – ИСИБ
  • Пословање установа социјалне заштите у информационом систему извршења буџета – ИСИБ

РАДИОНИЦА „ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА – ИСИБ“

posted in: Вести | 0

Едукација установа социјалне заштите 2019. године

Дана 28. и 29. марта 2019. године у Хотелу Фонтана у Врњачкој Бањи одржана је радионица под називом „Пословање установа социјалне заштите у информационом систему извршења буџета – ИСИБ“ у организацији Образовног информатора и представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Радионица представља први циклус едукативног програма из домена правно-економског пословања установа социјалне заштите за 2019. годину. Обука је намењена директорима, економистима/рачуновођама и правницима запосленим у установама социјалне заштите.

Циљеви радионице односили су се на детаљније упознавање рачуновођа са суштином процедура у ИСИБ-у, сагледавање и решавање конкретних проблемских ситуација, упознавање са прописаним евиденцијама и начином на који их треба водити и приказ специфичних послових догађаја, њиховог спровођења кроз буџетску процедуру и евидентирања у главној књизи трезора и помоћним књигама буџетских корисника. Предавачи на радионици су били проф. др Саша Трандафиловић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, Младенка Милетић, шеф одсека за финансијско управљање и контролу, Анастазија Бијелић, начелница за платни промет и рачуноводство, Марија Петровић, руководилац групе за финансирање социјалне заштите, Љиљана Јовић, одговорни уредник за област Зараде у Образовном информатору, Регина Раделић, одговорни уредник за буџетско пословање, Борис Војновић, сарадник Образовног информатора за буџетско пословање и Драган Маринковић, специјални консултант за ИТ.

Радионици су присуствовали директорка, шеф рачуноводства и правник Центра за социјални рад општине Стара Пазова.

У оквиру едукативног програма из домена правно-економског пословања установа социјалне заштите током 2019. године биће одржане и радионице на теме нормативног регулисања рада установа социјалне заштите, планирања финансија за 2020. годину и унапређења пословања – увођења интерних контрола.