ПОСТУПАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА/КИ У РАДУ СА ЖЕНАМА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА И ЗАШТИТА ЖЕНА ЖРТАВА СПЕЦИФИЧНИХ ОБЛИКА НАСИЉА

posted in: Вести | 0

Едукација Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова

У среду, 17. априла 2019. године, у сали Општинске управе у Старој Пазови одржана је едукација на тему „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из маргинализованих група са искуством насиља и заштита жена жртава специфичних облика насиља“ у организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Едукација се реализује у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији, фаза II“ који заједнички реализују Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Агенција Уједињених нација и Влада Републике Србије на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођењу пројектних активности учествују и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и друга ресорна министарства. Пројекат је финансијски подржан од стране Владе Шведске, а спроводи се од 2013. године у циљу развоја друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењивању насиља над женама у Србији.

Као једну од пројектних активности Покрајински секретаријат организује програме едукација за стручњаке у раду са женама жртвама насиља из маргинализованих група и женама жртвама специфичних облика родно заснованог насиља у циљу пружања ефикасних услуга. Обука се спроводи у 10 градова – Суботица, Сомбор, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Зрењанин, Панчево, Алибунар, Стара Пазова и Сремска Митровица. Активности су предвиђене Програмом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АПВ за период од 2015. до 2020. године („Сл. лист АПВ, бр. 20/20154).

У оквиру једнодневне обуке у Старој Пазови учесницима су представљене теме које се односе на маргинализоване групе жена, положај жена и мушкараца у Србији, врсте и облике родно заснованог насиља према женама, потребе жена у ситуацији насиља, развој вештина неопходних за рад са женама жртвама специфичних облика насиља, улогу институција и значај мултисекторске сарадње (тренери: Марина Симеуновић, Татјана Стојшић Петковић). Обука је завршена дискусијом и евалуацијом.

Обуци о поступању професионалаца у раду са женама из маргинализованих група са искуством насиља и заштити жена жртава специфичних облика насиља су присуствовали стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова и сарадници из полиције, тужилаштва, дома здравља, школа и других институција и организација.