ПОТЕНЦИЈАЛИ И ИСКУСТВА ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У ПОДРШЦИ БИОЛОШКОЈ ПОРОДИЦИ И ПРЕВЕНЦИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

posted in: Вести | 0

Конференција

У уторак, 21. маја 2019. године у Великој сали Скупштине АП Војводине у Новом Саду одржана је конференција под називом „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације“. Овај стручни скуп организован је од стране Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и УНИЦЕФ-а, уз учешће СОС Дечија села Србија и Новосадске мреже за децу „НСМЕДЕ“ као суорганизатора.

На конференцији су представљена искуства Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за социјални рад Града Новог Сада у пилотирању услуге повременог породичног смештаја за децу са сметњама у развоју. Сврха услуге је обезбеђивање помоћи и подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама, а реализује се на начин да деца повремено, неколико сати недељно или неколико дана у континуитету, а 60 дана у години, проводе време са повременим хранитељима. Активности са хранитељима се организују уз уважавање постојеће породичне динамике, у циљу унапређења квалитета живота корисника. Услугу финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Након уводног обраћања покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предрага Вулетића и представника других организатора, на скупу су представљене смернице за развој услуге повременог породичног смештаја и досадашња искуства Центра за социјални рад Града Новог Сада у њеном пилотирању. Представници ЦПСУ презентовали су резултате истраживања о задовољству корисника и пружалаца услуга повременог породичног смештаја и приказали промотивни филм. Пружаоци и корисници услуге говорили су о личном искуству у њеној реализацији, а коришћен је и метод живе библиотеке у оквиру којег су учесници могли да улазе у дијалог са биолошким родитељима и хранитељима и постављају им конкретна питања. Конференција је обрадила и теме које се односе на право детета на живот у породичном окружењу и партиципацију деце. Скуп је завршен излагањем закључака, групном дискусијом и евалуацијом.

Конференција је пријављена Комори СЗ, а њени учесници су били стручни радници из система социјалне заштите. Скупу су присуствовали стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова запослени у Служби за заштиту деце и младих.